Digitalisering for en bedre fremtid

I samarbeid med Inmeta skal Miljødirektoratet etablere en ny plattform for nettløsninger og utvikle moderne tjenester for distribuering av data.

Publisert: 05.11.2020

Lesetid: ca 5 min

Stein-Viggo Grenersen, Produkt- og markedssjef i Episerver
Med skytjenesten Digitial Experience Cloud Service fra Episerver (nå: Optimizely siden 2021) kan Miljødirektoratet enklere kan behandle, bruke og dele dataene sine og tilgjengeliggjøre offentlig informasjon. Med Inmeta som partner sikrer at du får utnyttet tjenestene og dekket dine behov. Innovation of the Year Episerver partner awards.

Mer målrettet på nett med nye miljødirektoratet.no

Etter sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet i 2013 gjorde Miljødirektoratet en opptelling av alle nettsteder som direktoratet forvaltet eller hadde ansvaret for. Totalt ble det identifisert over 80 nettsteder eller tjenester. Videre analyse viste at Miljødirektoratet.no ikke fungerer tilfredstillende og mye av kjerneinnholdet var «gitt bort» til eksterne nettsteder og aktører. Mangel på koordinering, samarbeid og en tydelig rollefordeling førte til at samme innhold ble produsert og publisert flere steder.

Inmeta fikk i oppdrag å bidra til konsolideringen av nettløsningene som omfatter redaksjonelt innhold, men også integrasjon av data og dataflyt. Hovedoppgaven var å etablere en ny plattform for nettløsninger og utvikle moderne tjenester for distribuering av data slik at brukerne kan få nyttige tjenester med all informasjon tilgjengelig for en oppgave. Løsningen ble en moderne innholdsplattform i skyen basert på Episerver DXC (nå Optimizely). For datadistribusjon har Inmeta utviklet nye databaseløsninger med microtjenester som også skal distribueres som åpne data.

Et målgruppefokusert direktorat

Den nye nettløsningen er designet som en samlet inngang til helheten av Miljødirektoratets digitale tjenester. Målgruppene har etter første fase av prosjektet fått tydelige innganger til informasjon/oppgaver og veiledere for å utføre brukersentriske oppgaver.

Sektorovergripende digitale tjenester

Konsolidering og prioritering av kjerneinnhold er gjennomført på tvers av de ulike nettstedene og det er utviklet tydelige konsepter for direktoratets nettsted, tjenester for brukere og sektorovergripende samarbeid mellom etater. Konkret har dette gitt en rendyrket tjeneste som presenterer miljøets tilstand og utvikling i Norge., hvor deler av innholdet er flyttet til miljodirektoratet.no mens annet innhold er spisset og forenklet for enkel kommunikasjon.

Brukertilpassede digitale veiledere

En svært viktig del av den nye tjenesten – utover generell konsolidering og oppgaveorientering - er utviklingen av digitale veiledere. De digitale veilederne er oppgaveorienterte tjenester som er rettet mot en spesifikk målgruppe som skal løse en eller flere spesifikke oppgaver. De digitale oppgave-veilederne effektiviserer frekvente oppgaver for både Miljødirektoratet og Miljødirektoratetes brukere og er en sentral del av Miljødirektoratets digitale strategi. Resultatet ble en fleksibel løsning hvor brukerne får tilpassede veiledere basert på deres situasjon som også er integrert med Lovdata for å sikre oppdatert og relevant informasjon.

Quote

Inmeta har vært en solid rådgiver, med et supert team som virkelig har tatt eierskap. Quote

Anita Ulfsbøl Lundberg.

Prosjektleder

Forenklede tjenester

Innhold som før har vært distribuert på tre til fire nettsteder er nå samlet i en oppgavesentrisk løsning for målgruppen med tilgang til statistikk, funksjoner for sammenligning og veiledning for utføring av kommunale forvaltningsoppgaver. For å sikre enhetlig design og tydelig kommunikasjon på tvers av ulike deltjenester har Miljødirektoratet i samarbeid med Inmeta etablert et tverrfaglig designråd for nye digitale tjenester.

Nettdesignrådet har ansvar for å koordinere design på tvers av ulike tjenester og løsninger, og har også ansvar for å forvalte og videreutvikle Miljødirektoratets helhetlige designsystem. Designsystemet er dokumentert i form av en egen digital tjeneste på design miljødirektoratet.no, og videreutvikles i takt med utrullingen av nye tjenester. Slik sikrer en enhetlig og konsistent design på tvers av tjenester og delprosjekter.

Organiseringen og koordineringen av hovedprosjektet og de ulike delprosjektene har vært viktig for å sikre lavest mulig risiko for Miljødirektoratet og et godt samarbeid med leverandør. Samtidig har Miljødirektoratet jobbet med organisasjonsendringer internt for å sikre en ny forvaltningsmodell i hele direktoratet, som er bedre rustet til å håndtere forvaltning og videreutvikling av Miljødirektoratets digitale tjenester.

Et viktig område for alle moderne digitale tjenester er universell utforming. I dette prosjektet har det vært jobbet svært mye med å lage en løsning med best mulig tilgjengelighet på et krevende område – innholdet er mye mer enn ren tekst og god tilgjengelighet handler derfor om langt mer fargekontraster og alt-tekster. Gjennom tydelig fokus på tilgjengelighetskrav gjennom alle ledd i prosessen har det blitt utviklet en tjeneste som er blant de beste i klassen på tilgjengelighet.

For mer informasjon, ta kontakt
Espen Bergh

Forretningsutvikler
Brukeropplevelse og design