Personvernerklæring

Sist oppdatert: 06.03.24

Inmeta Consulting AS (org. No. 977 302 390) er behandlings­ansvarlig for person­opplysninger som samles inn på nettsidene Inmeta.no og inmeta.se og beskytter ditt personvern etter gjeldende lover og regler. 

Inmeta opprettholder dette nettstedet som en tjeneste for våre målgrupper som søker informasjon om selskapet og hva vi leverer. Vi sporer trafikk på nettstedet og overvåker brukeradferd. Vi oppfordrer deg til å lese denne personvernerklæringen før du bruker nettstedet.

Adresse: Gullhaug Torg 5, NO-0484 Oslo, Norge
Telefon: +47 23 00 67 00
Epost: hei@inmeta.no
Postadresse:PO Box 4384 Nydalen, NO-0402 Oslo - Norge

Informasjonskapsler (cookies) 

Vi bruker cookies på inmeta.no og inmeta.se for å samle inn data som hjelper oss med å optimalisere nettsiden vår. Du kan endre eller oppheve ditt samtykke via Informasjonskapselerklæringen på nettstedet vårt.

Du kan også trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren.

Informasjonskapselfunksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» e.l. Om du slår av dette, kan du likevel bruke inmeta.no og inmeta.se, men enkelte funksjoner vil ikke fungere optimalt.

På inmeta sine nettsider bruker vi følgende informasjonskapsler:

Sanity CMS

Vår publiseringsløsning Sanity har cookies for å styre hvordan innhold vises og ivareta forskjellige data om inneværende brukersesjon.

Google Analytics 4

For informasjon og statistikk på hvordan nettsiden brukes er cookies satt opp gjennom Google Analytics 4.

Google Tag Manager (GTM)

For å gi oss informasjon og statistikk om hvordan nettstedet brukes, settes en cookie via GTM.

Hubspot 

Cookies brukes til å registrere informasjon om bruken av nettsiden.

Sosiale medier

Vi bruker cookies for å spore aktivitet fra sosiale medier som Facebook og LinkedIn. Cookies fra disse plattformene gir oss innsikt om du kom fra plattformene og til våre sider. Vi annonserer ikke på Facebook eller andre Meta-plattformer. Men vi bruker LinkedIn til annonsering der cookies lar oss samle data i de ulike mediene for å bygge et annonsepublikum vi kan annonsere mot senere.

Annonser

Av og til har vi annonser ute i andre medier som gjør at vi ønsker å spore trafikk fra disse. Derfor har vi cookies som sporer at disse annonsene gir oss trafikk. Det er ingen personlige data på medieannonser som spores av Inmeta.

Hvilke personlige opplysninger samles og beholdes av selskapet

Selskapet har personlige kontaktdata knyttet til selskapets markedsføring og med selskapets kunderelasjoner.

Dataene er lokalisert i Hubspot, i deres Marketing og Customer Relationship Management plattform. 

Informasjonens art:

  • Navn og kontaktinformasjon
  • Bedrift representert av en person
  • Adferds informasjon, for eksempel: Nettstedsbesøk til selskapets nettsteder
  • Aktiviteter av en person på selskapets nettside, for eksempel sider besøkt, skjemaer fylt ut osv.

Hvordan blir personvernreglene betraktet?

Selskapet handler ikke med privatpersoner. Dette må også tas i betraktning i forhold til personregistrene. Personlige data håndteres fra et forretningsperspektiv – når en person opptrer som en representant for en bedrift. Dette endrer imidlertid ikke det faktum at et selskap må overholde bestemmelsene i EUs generelle databeskyttelsesforskrift og nasjonale regler.

Informasjon brukes til å fremme selskapets virksomhet, å dele informasjon om selskapets tjenester og produkter eller til markedsundersøkelser, avstemninger eller andre henvendelser. Det er derfor typisk direkte markedsføring.

Siden kommunikasjonsmetoden hovedsakelig er e-post, slettes utdatert informasjon fra personregisteret på grunnlag av informasjon om ikke leverte e-poster, dvs. når mottakerens e-post ikke lenger er i bruk.

Eventuell personlig informasjon som ikke har vært aktiv i vår virksomhetskommunikasjon (den minste aktiviteten åpner en e-post) blir deaktivert etter 2 år. I andre tilfeller blir personopplysninger bare slettet når personen ønsker det.

Inmeta gir ikke personlige opplysninger til tredjeparter, med unntak av det som kreves av norske eller andre juridiske myndigheter. Enkeltpersoner har rett til å få innsikt i all personlig informasjon som er lagret i våre databaser. De har rett til å rette opp dataene og retten til å få deres personlige data slettet, den såkalte rett til å bli glemt.

Personer har rett til å begrense behandling av data, noe som betyr at selskapet har rett til å beholde informasjonen, men skal ikke på annen måte håndtere dem uten samtykke fra den registrerte.

Personer har også rett til å be selskapet om å overføre personlige data om dem til en annen registrator. Dataene må overføres i strukturert, vanlig og maskinlesbar form.

Hvis selskapet har rimelig grunn til å mistenke identiteten til den enkelte som gjør forespørselen, kan selskapet imidlertid be om at ytterligere opplysninger skal gis for å bekrefte identiteten til den registrerte personen.

Ved forespørsler vil Inmeta utlevere data om personopplysninger som er registrert på en enkel og lett forståelig måte innen en måned etter forespørsel.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Samtykke må være frivillig, personlig, tydelig og skal ikke kunne misforstås.

I henhold til forskriften må samtykke gis eksplisitt ved samtykke, for eksempel skriftlig, elektronisk eller muntlig. Tillatelsen må indikere den registrerte personens frivillige, individualiserte, informerte og utvetydige vilje for å godta behandlingen av hans / hennes personopplysninger.

Samtykke må dekke alle behandlingsformål. Samtykke kan ikke gis ved å ikke svare, gjennom en forhånds utfylt avkryssingsboks, eller ved å være en forutsetning for en handling.

Dersom den registrerte må gi sitt samtykke på grunnlag av en elektronisk forespørsel, må forespørselen være klar og tydelig og bør ikke unødig være et krav for bruken av tjenesten som den leveres.

Nøyaktighet av data og dokumenter

Data gitt på nettstedet er gitt til brukerne «som det er» uten noen uttrykkelige eller underforståtte garantier eller representasjoner av noe slag, tilpasningsevne eller ikke-brudd på kommersielle formål. Inmeta gjør alt rimelig forutsigbart for å gi nøyaktig og oppdatert informasjon på nettstedet, men det garanterer på ingen måte oppdatert eller fullstendigheten av informasjonen. Inmeta kan fra tid til annen legge til, endre, forbedre eller oppdatere informasjon på nettstedet uten varsel. Inmeta påtar seg intet ansvar for eventuelle feil i nettstedets innhold eller informasjon som mangler. Inmeta garanterer ikke at nettstedet eller dets verter ikke vil inneholde virus eller andre skadelige elementer.

Lisens og opphavsrett

Inmeta gir brukeren rett til å vise, publisere, kopiere, laste ned og skrive ut dokumenter på nettstedet under følgende begrensninger: Dokumentene må bare brukes til personlige, ikke-kommersielle formål i forbindelse med gjenbruk, og dokumenter kan ikke være redigert. Inmeta og forfatteren av artikkelen må nevnes i forbindelse med gjenbruk. En lenke til den opprinnelige artikkelen må legges til det elektroniske dokumentet, og nettadressen må vises i en trykt artikkel. Utgiveren må ta hensyn til tredjeparts immaterielle rettigheter. Inmeta er ikke ansvarlig for innholdet rettet mot brudd på tredjeparts opphavsrett (f.eks bilder og tekster).

Lenker til tredjepartssider

Dette nettstedet kan ha lenker eller referanser til andre nettsteder som ikke forvaltes av Inmeta. Inmeta påtar seg ingen ansvar for innholdet på slike koblede nettsteder eller noen koblinger på slike tilknyttede nettsteder. Slike koblinger er kun beregnet til fordel for brukere og innebærer ikke at Inmeta på noen måte vil støtte innholdet på det koblede nettstedet eller tjenesteleverandøren. Inmeta er under ingen omstendigheter ansvarlig for innholdet av tredjeparts nettsteder knyttet til dette nettstedet eller aktiviteter av slike tredjeparter.

Hvordan henter vi inn informasjon, og hva lagrer vi?

Markedsføring

Personopplysninger som behandles på nettsiden er aggregerte detaljer om deg som for eksempel IP-adresse, sider besøkt, generell lokasjon og enhet. Dette gjøres ved bruk av teknologier som informasjonskapsler og kalles profilering. Inmeta vil også kunne kombinere dette med informasjon om kundeforholdet vi eventuelt har med din bedrift.

Formålet med profileringen er å levere tilpasset markedsføring til deg, forbedre brukeropplevelsen din med våre tjenester/websider. Dine personopplysninger behandles derfor fra et forretningsperspektiv på en måte som vi mener ikke er i konflikt med dine friheter og rettigheter som privatperson.

Når du er i dialog med Inmeta Consulting AS ved å gi fra deg informasjon via kontaktskjemaer vil Inmeta Consulting AS behandle dine personopplysninger basert på legitim interesse som er oppfølging av din henvendelse og eventuelt om du har gitt samtykke i henhold til markedsføringsloven til å motta epostmarkedsføring.

Hvis du har gitt et samtykke kan du trekke dette tilbake og reservere deg fra markedsføringen som beskrevet nedenfor. 

Rett til å velge bort markedsføringskommunikasjon

Du har rett til å melde fra om at du ikke ønsker å motta eller være gjenstand for markedsføring og profilering fra Inmeta og kan gjøre dette ved enten å:

  • Følge instruksjonene for å melde deg av som er inkludert i markedsføringskommunikasjon på e-post du mottar fra oss
  • Kontakte oss ved å sende en e-post til hei@inmeta.no (mailto:post@inmeta.no) 

Du vil også ha mulighet til å samtykke til/trekke tilbake ditt samtykke for informasjonskapsler (cookies) gjennom vårt cookie-banner.

Vær oppmerksom på at selv om du velger ikke å motta markedsføringskommunikasjon fra Inmeta, kan du likevel motta administrativ kommunikasjon som for eksempel e-poster som er nødvendige for å administrere kundeforholdet ditt.