Sammen for å få flere på tur

Bak enhver tur til nye høyder ligger et terreng med ulike hindre, et inspirert team, og en felles ambisjon. Historien om Den Norske Turistforening (DNT) og Inmeta handler om hvordan to organisasjoner med en lidenskap for friluftsliv og innovasjon slo seg sammen for å samle alle data og skape en bedre tjeneste for turfolket og DNT sine medlemsforeninger.

Publisert: 15.01.2024

Lesetid: ca 7 min

DNT nettside på PC og mobil

Demobilde av nye DNT.no

Fra 200 nettsteder til ett: sammen på tur

I kjernen av reisen lå DNTs ambisiøse mål: Å inspirere og oppmuntre flere mennesker til å utforske Norges naturperler, spre gleden ved friluftsliv over hele landet og bli en del av et aktivt fellesskap.

DNT nettside på PC og mobil

DNT nettside på PC og mobil

DNT er Norges største friluftslivorganisasjon med over 300 000 medlemmer og 56 medlemsforeninger med tilknyttede lokallag som jobber for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

Med over 200 separate nettsteder og tusenvis av sider som fragmenterte deres digitale tilstedeværelse på en teknologisk plattform som var krevende å vedlikeholde, var behovet for endring tydelig. Dataene måtte samles og løftes frem på en måte der brukerne får et oversiktlig kart over hva organisasjonen tilbyr. Sammen med Inmeta ga DNT seg ut på en spennende reise mot å skape en digital plattform som skulle være samlende, brukervennlig og inspirerende.

Det nye dnt.no skulle være en digital bro til naturen som samlet all informasjon om DNTs tilbud, arbeid og organisasjon. DNT ønsket å presentere sitt kjerneinnhold bedre, øke kvaliteten på innholdet og rekruttere flere medlemmer og frivillige.

Quote

Vi samler oss nå på ett nettsted for å gjøre det enklere å finne DNTs tilbud over hele Norge. Selv om DNT fortsatt er 56 medlemsforeninger og rundt hundre tilknyttede lokallag, er vi én stor familie med ett felles mål: Å få flere ut på tur. Gjennom nye dnt.no skal turfolket få informasjon og finne inspirasjon uansett hvor i landet de er. Quote

Dag Terje Klarp Solvang.

Generalsekretær

Bred involvering og opplæring: Alle med på laget

Innovasjon krever samarbeid, og DNT forsto viktigheten av å inkludere hele organisasjonen i prosjektet. Alle foreninger og turlag over hele landet ble deltakere i ekspedisjonen. Opplæring ble nøkkelen, og Inmeta bidro til å gi både ansatte og frivillige den nødvendige innsikten og verktøyene for å trives på den nye plattformen.

- Som Norges største friluftsorganisasjon bruker våre frivillige og ansatte all vår tid på å skape naturopplevelser for livet over hele landet. For å lykkes med det - må vi også lykkes digitalt. Med nye, fine og funksjonelle nettsider binder vi organisasjonen sammen, og brukerne våre får en enklere og bedre tjeneste, enten de skal ut på tur, vil bli medlem eller frivillig, eller er nysgjerrige på tilbudet vårt. Dette er et stort digitalt løft for en frivillig organisasjon, og jeg er stolt av at alle de involverte i organisasjonen som har stått på for å få det til, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

Innsikt og inspirasjon: Navigering i ulendt terreng fra Innlandet

Inmeta har et solid fagmiljø innen brukeropplevelse, design og nettutvikling som sammen forvandler komplekse problemstillinger og løsninger til brukervennlige nettsider, portaler og applikasjoner.

Prosessen med å utvikle den nye plattformen var som en reise med kart og navigering frem mot målet. Fra Inmeta sitt kontor på Innlandet ble kursen satt sammen med DNT, utfordringene som lå foran oss ble tatt innover oss, og sammen jobbet vi for å finne de mest effektive stiene og broene for å målet. Med innsikt og inspirasjon skapte vi en ny digital opplevelse som skulle engasjere både brukere og redaktører:

- Inmeta er stolte av å kunne bidra til å fremme folkehelsen i samarbeid med DNT, en av Norges nasjonalskatter. Teamet her på Innlandet har jobbet tett sammen med DNT for å samle, strukturere og presentere deres tilbud i en ny og moderne tur-drakt for å gi enklere tilgang til friluftsliv og naturperler over hele landet. Prosessen med å designe og utvikle de nye nettsidene har vært et utrolig gøy, spennende og givende eventyr, og vi håper at turfolket og DNT sine medlemsforeninger opplever at de har fått en enda bedre tjeneste, sier Gunhild Bergene Moss, prosjektleder ved Inmeta sitt kontor på Innlandet.

En trygg guide til digital transformasjon

Samarbeidet mellom DNT og Inmeta er et eksempel på hvordan to organisasjoner med felles verdier og mål kan samarbeide for å skape reell verdi for samfunnet.

- For oss i Den Norske Turistforening har det vært en glede å jobbe sammen med Inmeta for å utvikle de nye nettsidene til DNT. De nye nettsidene skal fungere som en døråpner til naturopplevelser for livet, og gjennom dette prosjektet har vi samlet alle medlemsforeninger og hytter i ett nettsideunivers. Vi har hele veien hatt en god og åpen dialog, fått raske avklaringer og felles forventningsstyring fra begge parter. Gjennom kreativitet og godt designarbeid har Inmeta hjulpet oss med å nå kunne gi turfolket et samlet DNT hvor tilbudet er langt mer tilgjengelig enn før. Sammen har vi bygget broer mellom den digitale verden og den storslåtte norske naturen som så mange er glade i, sier Celine Tyssen Walstad, prosjektleder i DNT.

Inmeta er stolt av å være en del av DNTs digitale transformasjon, og gjøre innsikt til handling.

Om nettløsningen og prosjektet

Samling av innhold:

Over 200 separate nettsteder ble konsolidert til ett felles nettsted for å gjøre det enklere for turfolket å finne all relevant informasjon.

Enklere brukerreise:

Med brukerens behov i sentrum skal det blir enklere og mer intuitivt å bli medlem i DNT for å øke flere medlemskap.

Forbedret presentasjon av tilbudet:

Kjerneinnholdet til DNT, inkludert hytter, aktiviteter/kurs, ruter, og tur-inspirasjon, ble presentert på en mer tiltalende måte.

Moderne CMS med optimalisert innholdsproduksjon:

Den nye publiseringsløsningen Optimizely har gjort tjenestene mer teknisk robuste og skal være mer effektive å jobbe med.

Bred involvering og opplæring:

Alle foreninger og turlag over hele landet har vært gjennom opplæring, og jobber nå i samme system for å publisere innhold om sitt lokale tilbud.

Fordelene DNT har oppnådd med nytt samlet nettsted

Økt tilgjengelighet på data:

For første gang kan turfolket finne all informasjon om DNTs tilbud på ett nettsted. Dette har økt tilgjengeligheten av informasjon og inspirasjon uavhengig av hvor i landet brukerne befinner seg.

Brukerfokus:

Forbedret brukeropplevelse skal gjøre det enklere for folk finne informasjon og delta i DNTs aktiviteter.

Effektivitet:

Samlingen av nettsteder og optimalisering av innholdsproduksjon har gjort driften mer effektiv.

Teknisk pålitelighet:

Den nye tekniske plattformen gir DNT en mer driftssikker løsning med moderne funksjonalitet som de kan leve med i mange år fremover.

edlemmer og frivillige

Det forbedrede nettstedet skal gjøre det enklere å rekruttere nye medlemmer og frivillige.

Bedre kvalitet på innhold:

Den nye publiseringsløsningen skal bidra til å sikre høyere kvalitet på innholdet som tilbys.

For mer informasjon, ta kontakt
Gunhild Bergene Moss
Gunhild Bergene Moss

Prosjektleder