Fra innsikt til grønnere nettside

Miljøagentene er en forkjemper for natur og miljøvern blant barn. Deres mål er å dyrke en varig og løsnings orientert bevissthet blant de yngste medlemmene i samfunnet om hvilken forskjell de kan utgjøre for miljøet, og styrke troen på seg selv og fremtiden.

Publisert: 10.01.2024

Lesetid: ca 7 min

To jenter på en benk utendørs med mobiltelefon

Dette er begynnelsen på en spennende reise, hvor Inmeta og Miljøagentene arbeider sammen for å realisere visjonen om et nettsted som inspirerer og engasjerer, og som styrker bevisstheten om miljøvern hos våre fremtidige generasjoner.

For at miljøvernorganisasjonen for barn skal lykkes med dette har de behov for en mer brukervennlig nettside, både for brukerne og de som skal produsere innholdet for å rekruttere flere medlemmer og skape økt engasjement for klimasaken på barnas premisser.

Ved å dele vår kompetanse om utvikling av brukervennlige og bærekraftige nettsider, kunne vi samtidig få lære mer om hvordan barn engasjeres i viktige spørsmål om klima og miljø, engasjere våre ansatte i et meningsfylt prosjekt og samtidig gi noe tilbake til samfunnet.

Inmeta og Miljøagentene samarbeider i workshop Foto: Inmeta

Inmeta og Miljøagentene workshop med Elena i spissen

Magien skapes gjennom god innsikt

For å transformere nettsiden til en oversiktlig portal som er enkel å bruke for både redaktører og besøkende i alle aldersgrupper er det nødvendig å fremskaffe helhetlig innsikt før man går i gang med design og utvikling. Det handler om å sette tydelige mål for nettsiden og hvordan disse kan løses, definere målgrupper og brukeroppgaver, og kartlegge relevant innhold tidlig i prosjektet.

Inmeta fasiliterte flere workshops som samlet personer fra ulike deler i Miljøagentene for å sikre et helhetlig perspektiv og at alle behov for den nye løsningen ble belyst. Det ble også gjennomført dybdeintervjuer med målgruppene; barn, foreldre, voksenkontakter/lokallag og lærere. Signe Lindbråten, sjefsagent og daglig leder i Miljøagentene var delaktig i hele innsiktsprosessen:

Signe Lindbråten, daglig leder i Miljøagentene.
Quote

Miljøagentene setter pris på å ha en samarbeidspartner som brenner for grønn teknologi og å gjøre Miljøagentene sin nettside gøy og tilgjengelig for alle. Med gode metoder og flinke folk så opplever jeg at vi setter oss grundig inn i mål og målgruppe og sørger for å ha søkelyset på de viktigste oppgavene nettsiden skal løse for brukerne og oss Quote

Signe Lindbråten.

Daglig leder

Hvordan rekruttere flere medlemmer på nettsiden

Et viktig mål med nettsiden til Miljøagentene er å få flere medlemmer. Da må brukerreisen for å oppnå dette identifiseres slik at løsningen kan optimaliseres rundt brukerens behov. For Miljøagentene var det også viktig å øke trafikken og gjøre innholdet mer tilgjengelig med en bedre navigasjon og struktur.

Nettsiden var laget for barn, men det er voksne som bruker den mest. Disse har gjerne roller som foreldre, voksenkontakter i lokallag eller lærere i skole og barnehage. Lærere ser gjerne etter inspirasjon til skoleoppgaver og aktiviteter knyttet til miljø og klima, og foreldre søker etter informasjon og innmelding. Den nye nettsiden skal likevel være barnevennlig og for barna siden voksne også forstår det.

“Det var godt å få strukturert tankene om hva vi egentlig vil med nettsiden og behovene våre. Vi trenger å øke brukervennligheten slik at ulike type brukere med forskjellige mål, finner frem. Utfordringene ligger i prioriteringer, hvordan bruke nettsiden best mulig som verktøy for å oppnå våre mål, samt hvordan vi skal sortere alt innholdet for brukerne. Workshoppene med Inmeta har vært veldig morsomt og innsiktsfullt og jeg lærer mye», sier Peter Hedstein, i Miljøagentene.

David fra Inmeta og Peder fra Miljøagentene samarbeider om ny nettside for barnas miljøorganisasjon

David fra Inmeta og Peder fra Miljøagentene på workshop

Lett å finne innhold som engasjerer

Funn fra innsiktsprosessen viste at barn i målgruppen ikke bruker nettsiden i noen særlig grad, og ikke vet forskjell på apper og nettsider. Apper i form av spill og YouTube blir mest brukt, og de har ikke et forhold til hva internett er slik eldre generasjoner har.

Barn ønsker morsomme aktiviteter de kan gjøre for å hjelpe miljøet. Barna som kommer til nettsiden leter ofte etter fakta om dyr, hvor de bor, om de er truet og hva som kan gjøres for å hjelpe de – noe vil påvirke hvordan aktivitetssiden utformes.

Det ble også avdekket at mangel på en enhetlig kommunikasjonskanal for lokallag var en utfordring, i tillegg til ustrukturert håndtering av arrangementer og initiativer, usikkerhet rundt medlemskap og vanskeligheter med å finne relevant informasjon.

Kjernemodellen: der brukernes behov møter forretningsmål

For å belyse de ulike veiene inn til nettsiden og kartlegge relevant innhold ble kjernemodellen benyttet, en metode for å samarbeide tverrfaglig om å lage bedre innhold for digitale produkter og tjenester.

Kjernemodellen er basert på et enkelt prinsipp: start med svaret, og ta utgangspunkt i en og en kjerne. En kjerne er svaret på en konkret brukeroppgave, der brukerens behov møter et eller flere av organisasjonens mål. Dermed kan ressursene brukes til å lage innhold og funksjonalitet som har høy verdi både for brukeren og for virksomheten. Tilnærmingen gjør det enklere å jobbe fokusert med én ting av gangen og det blir lettere å ta for seg komplekse problemstillinger.

Inmeta og Miljøagentene samarbeider om nettside i workshop på møterom

Inmeta og miljøagentene workshop med Andreas i spissen

I henhold til krav, universell utforming og bærekraft

Som digital rådgiver har Inmeta god innsikt i lovpålagte og anbefalte krav til utvikling av en nettside. Den skal ivareta flere krav som GDPR og universell utforming (WCAG) og bør optimaliseres for søkemotorer (SEO). Dette skal sikre en trygg og tilgjengelig nettside for alle, også de med fysiske utfordringer, hvor håndtering av data er ivaretatt. Som en døgnåpen salg- og informasjonskanal må den være brukervennlig og søkbar for å få ut mest mulig verdi.

Som en miljøvernorganisasjon er det også viktig at nettsiden er mest mulig klimavennlig. For å begrense det digitale karbonavtrykket innebærer dette for eksempel ha en nettside som responderer raskt, har kort brukerreise og hvor store bildefiler unngås.

Veien videre: Realisering av Miljøagentenes digitale fremtid

Med en ny visuell profil, som også er utarbeidet, vil det nye vil det nye nettstedet bli mer tilgjengelig på digitale flater, samtidig som vi ivaretar gjenkjennbarheten til andre kommunikasjonskanaler.

For å bygge videre på resultatene fra Kjernemodellen, må innholdet nøye gjennomgås, og det må identifiseres hva som skal videreføres, og hva som skal endres. Vi jobber med å strukturere og utvikler et nytt konsept for interaksjonsdesignet som skal gi brukerne en best mulig opplevelse.

På veien foran oss ligger oppgavene med å materialisere planene: innholdsproduksjon, visuelt design og implementering av den nye plattformen. David Aas Correia, senior konsulent i Inmeta og prosjektleder for pro-bono prosjektet, uttrykker sin begeistring for samarbeidet så langt:

"Jeg er imponert over samarbeidet vi har oppnådd i nettside-prosjektet. Miljøagentene har bidratt med verdifull innsikt og engasjement som er uvurderlig for et vellykket resultat. Nå tar vi det neste skrittet med prototyping, testing og materialisering, med mål om å fullføre alt innen utgangen av 2023. Jeg gleder meg til fortsettelsen!"

For mer informasjon, ta kontakt
David Aas Correia

Senior konsulent
Datainnsikt og analyse