Hvorfor velge en helhetlig tilnærming til Data Management

For at din virksomhet skal kunne benytte deres data som en strategisk ressurs, må dere ha full kontroll på all data fra kilde til konsument. Målet med Data Management er å møte kravene om kvalitetssikrede data og datasett for alle konsumenter, applikasjoner og forretningsprosesser.

Publisert: 03.01.2024

Lesetid: ca 4 min

Fire blide Inmeta kollegaer foran laptop

Foto: Ricardo

Data Management kan løses på to måter

  1. Ta i bruk ulike frittstående løsninger for hver data management-disiplin. En løsning for å flytte data, en annen løsning for å transformere data, en tredje løsning for master data management, en fjerde løsning som datakatalog, osv.
  2. Velge en plattform som dekker samtlige data management-disipliner med en felles arkitektur og metadata håndtering – «helhetlig tilnærming til data management».

Med alternativ 1 vil du over tid risikere at du får en uoversiktlig arkitektur som blir krevende å vedlikeholde, og som ikke nødvendigvis henger sammen med tanke på for eksempel governance og ESG-rapportering. Det vil også gjøre det mer komplekst å innføre andre tilleggsfunksjoner som masterdata management, datakatalog og en velfungerende data marketplace for god kontroll, tilgang og oversikt.

Om du velger å gå for alternativ 2, vil du raskt oppdage en rekke fordeler, spesielt når behovet for å ta i bruk flere data management-disipliner oppstår.

Ved å håndtere det å finne, laste, berike, vaske, transformere, synkronisere, integrere og sikre data i samme plattform og teknologi. samtidig som du ivaretar datakvalitet, data governance, masterdata management, datakatalog og data marketplace, resulterer det i en del åpenbare fordeler og gevinster.

Noen av fordelene med en helhetlig data management plattform er:

  • Få høyere datakvalitet og bedre beslutningsgrunnlag
  • Spar tid ved å gjenbruke komponenter og metadata på tvers av disipliner
  • Håndter governance og møt regulatoriske krav enklere
  • Effektiv automatisering, videreutvikling og vedlikehold
  • Reduser ressursbruk og opplæring med å bruke én plattform fremfor flere

Med denne tilnærmingen vil du over tid kunne levere raskere med bedre kvalitet, og mer verdi til forretningssiden.

Få full kontroll over dine data med Informaticas Intelligente Data Management Cloud (IDMC) 

Det finnes mange leverandører på markedet innenfor data management, men det er kun Informatica som tilbyr alle disiplinene i en og samme plattform. Informatica leverer en komplett løsning med alt du trenger for å etablere en helhetlig og konsekvent data management-arkitektur. 

Informatica Intelligent Data Management Cloud infografikk

Informatica Intelligent Data Management Cloud

I Informatica IDMC betaler du, som i alle moderne skyplattformer, kun for det du konsumerer. Det vil si at hvis du for eksempel bare ønsker å ta i bruk ELT/ETL funksjonalitet, betaler du kun for den bruken. Om du etter hvert få behov for å ta i bruk annen funksjonalitet, som f.eks. datakvalitet eller datakatalog, ligger dette tilgjengelig for å konsumeres som tjenester.

Test Informaticas markedsledende dataintegrasjon kostnadsfritt

Klargjør dataene dine for analyse med Informaticas AI-drevne løsning for å laste, transformere og integrere data. 

Inmeta er Informatica Gold Enterprise Partner

Som Gold Enterprise Partner er vi en autorisert forhandler, foretrukket konsulentpartner og reseller for Informatica. I Inmeta har vi et solid fagmiljø med god erfaring med deres plattform som kan bistå med rådgivning, implementering og forvaltning av løsningene. Vi oppfyller omfattende opplærings- og aktiveringskrav og gjennom partnerskapet sikrer vi at våre konsulenter til enhver tid har tilgang til nye kurs og sertifiseringer. 

Solid fagmiljø innen data og AI

I Inmeta har vi mange dyktige konsulenter som jobber med data innsikt og analyse, og kunstig intelligens som kan hjelpe deg på hele reisen mot å oppnå faktabasert virksomhetsstyring, og bruke data som en strategisk ressurs.