Jotun maler fremtiden med data: Overgang til skybasert dataplattform

En moderne dataplattform i skyen ble løsningen for å hjelpe Jotun å ta ut sitt fulle datapotensial. Bedre innsikt i forretningen, møte dagens krav til fleksibilitet og innovasjon, og raskere vei til å levere nye tjenester til markedet er noen av fortrinnene selskapet oppnår. Skymigreringsprosjektet ble gjennomført med suksess i tett samarbeid med Inmeta.

Publisert: 04.03.2024

Lesetid: ca 4 min

Jotuns Hovedkontor

I nesten ett århundre har Jotun beskyttet eiendommer - fra ikoniske bygninger til vakre hjem. Selskapet er blant verdens ledende produsenter av maling og belegg. Med tilstedeværelse i over 100 land på alle kontinenter, er Jotun en av Norges mest kjente merkevarer, kjent for å kombinere høy kvalitet med kreativitet og innovasjon i sitt produktutvalg.

Kompleks arkitektur og manglende integrajoner

Jotun hadde et sterkt ønske om å modernisere og flytte data management og datavarehuset fra on-prem og legacy-løsninger til en moderne og mer agil skyteknologi. For å gjøre selskapet bedre rustet for å bli 'datadrevet' hadde de behov for å redusere kompleksiteten og muliggjøre effektive og sømløse integrasjoner til andre plattformer og applikasjoner.

Selskapet ønsket å etablere et fundament som muliggjør kontinuerlige forbedringer og en kultur som ser etter nye muligheter og forbedringer for å være mer effektive, raske og smidige.

Modernisering i skyen 

Løsningen ble å modernisere selskapets dataplattform og gjøre Informatica Intelligent Data Management Cloud (IDMC) til hjertet av alt som har med data og data management å gjøre i Jotun. IDMC er en kraftig data management plattform for å sammenstille, berike, kvalitetssikre og utnytte data på en intelligent måte. 

Målet med moderniseringen og en ny fremtidsrettet arkitektur var å legge til rette for at Jotun som selskap enklere og mer effektivt kan ta i bruk data og datasett til rapportering, analyse og strategisk virksomhetsstyring.

Det ble etablert et prosjekt som migrerte og samlet alle data og prosesser fra Informatica PowerCenter til Informatica IDMC, og som flyttet datavarehuset til Snowflake-løsning for skydatavarehus og dataplattform). Prosjektet konsoliderte også applikasjoner og systemer uten at sluttbrukerne ble påvirket eller trengte å endre måten de jobber på. 

Suksess gjennom samskaping

Som brobygger mellom Jotun, Informatica, Snowflake, og interne interessenter, fikk Christoffer Burud, Managing Consultant i Inmeta oppdraget med å lede prosjektet i havn i tett samarbeid med Jotuns egne løsningseiere og utviklere:

"Jotun er en ledende aktør som utfordrer hvordan data kan skape verdi for virksomheten, og det har vært svært lærerikt å være en del av deres datareise. Tett støtte og forankring blant sentrale interessenter og prosjekteier, med fokus på tett samarbeid mellom team, raske beslutningsprosesser og kontinuerlig fokus på kvalitet har vært nøkkelen til suksess for dette givende prosjektet med Jotun."

Smidighet, hurtighet og innovasjon

I dag er databasene flyttet fra on-prem til Snowflake, og alt av arbeidsstrømmer i datavarehus er flyttet til IDMC i skyen. Ingen prosesser kjører lenger on-prem.

Allerede nå ser man at siloer brytes ned og at alt er blitt mye mer oversiktlig. Brukerne har fått raskere respons med høyere ytelse, og det er mer fleksibelt å jobbe med utvikling. Den nye løsningen har også mer funksjonalitet som har medført reduksjon av applikasjoner som kunne erstattes.

Nå står Jotun klare for å ta tak i nye prosjekter som skal gi ytterligere verdi for selskapet. Det skal etableres en Landing Zone som handler om å gjøre løsningen Enterprise-Ready slik at den kan tas i bruk på tvers av Jotun. I tillegg er det satt i gang prosesser med HR, ESG og R&D for å samle løsninger og prosessering av data. 

Gro Kamfjord, Group BI Manager i Jotun er svært fornøyd med samarbeidet med Inmeta:

Quote

Med god prosjektledelse fra Inmeta og tett samarbeid mellom Inmeta, Jotun og Informatica gjennom hele prosjektet gjorde at vi leverte over forventning både på tid, budsjett og omfang. Med Inmeta som partner og bindeledd mellom oss og kunden gjorde at vi leverte vi 5–7 måneder raskere enn vi vanligvis gjør. Quote

Gro Kamfjord.

Group BI Manager

Med Inmeta som partner gjorde at Informatica kunne levere mer effektivt enn normalt:

«Med solid prosjektstyring av Inmeta ble migreringsprosjektet levert på tid og kost med høy kvalitet samtidig som vi fikk gjort mer enn vi hadde planlagt. Christoffer er en faglig dyktig prosjektleder som det er veldig hyggelig å samarbeide med, og som har gjort en helt fantastisk jobb for oss. Vi gleder oss til å fortsette arbeidet med å ta ut potensialet i våre verdier sammen med Inmeta", sier Martin Smith, Principal Modernisation Success Manager i Informatica.

For mer informasjon, ta kontakt
Christoffer Burud
Christoffer Burud

Managing Consultant
Management Consulting