Sporingssystem for rømt oppdrettslaks

Fisk som rømmer fra oppdrettsanlegg er problematisk, ikke bare for fiskenæringen, men også for miljøet. For å proaktivt redusere miljøpåvirkningen, ønsker havbruksnæringen å tilby et effektivt sporingssystem i samarbeid med relevante myndigheter. Målet med dette systemet er å identifisere stedet fisken har rømt fra. Dette kan igjen muliggjøre målrettede handlinger for å unngå flere rømningshendelser.

Publisert: 06.04.2023

Lesetid: ca 3 min

Fiskeppdrettsannlegg i havet

Sporbarhet er et selskap eid av de 4 største akvakulturselskapene i Norge, og ble etablert i 2019 for å utvikle og drifte et nasjonalt sporingssystem.

Inmeta ble engasjert av Sporbarhet for å utvikle dataløsningen som muliggjør deres misjon. Gjennom dette partnerskapet har Inmeta utviklet en moderne dataplattform med et brukervennlig grensesnitt. Løsningen samler inn og kobler sammen data fra ulike deler av bransjen, analyserer dem og visualiserer dataene.

Gjennom automatiserte prosesser ved hjelp av DNA-analyse, gjør Sporbarhet industrien i stand til å finne eieren av rømt fisk ved å identifisere faren. Ved å føre en oversikt over når og hvor fisken har blitt flyttet gjennom livet, og vite hvilken far som gytet dem, kan du identifisere hvilket sted fisken har rømt fra.

Ved å bruke data fra konkurrerende fiskeoppdretts- og produksjonsbedrifter, genetisk prøvetaking fra fanget mistenkt rømt fisk, og åpne datakilder som Statistisk sentralbyrå og havbruksregisteret, kan løsningen gi en smal liste over mulige steder hvor en rømt fisk har sitt opphav. Hvis opprinnelsen til en fisk ikke kan bestemmes fra denne listen, utføres en geoanalyse. Denne metoden bestemmer opprinnelsen til en fisk ved utføre en analyse av de kjemiske elementene i vannet som fisken har vært i.

Quote

Inmeta har den viktigste rollen i prosjektet, å koble sammen all data og utvikle et system som sikrer en god brukeropplevelse. Løsningen gjør oss i stand til å identifisere opprinnelig lokalisering av en rømt fisk og iverksette målrettede tiltak for å forhindre fremtidig miljøpåvirkning. Helge Klungland, administrerende direktør i Sporbarhet. Quote

Den første versjonen av løsningen inneholder data fra de fire største akvakulturselskapene, samt to avlsselskaper. Det vil bli etablert et lovpålagt krav om felles sporingsløsning i Norge, og alle oppdrettsselskaper i Norge vil være en del av samme løsning. Fordi dette er konkurrerende selskaper og å identifisere en rømningshendelse kan ha konsekvenser, har løsningen strenge krav både når det gjelder sikkerhet og sporbarhet. Løsningen er bygget i Microsoft Azure-plattformen og bruker Azure Synapse for å jobbe med data. .NET og Angular brukes for å presentere et brukervennlig grensesnitt.

«Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Inmeta. Den verdifulle kunnskapen deres dataingeniører gir oss er nøkkelen til å lykkes med et nasjonalt sporingssystem for rømt fisk,"

fortsetter Klungland.