Er strømnettet egentlig fullt?

Vi kan drifte nettet smartere og utnytte kapasiteten bedre med data og AI – skriver Andreas Sandvin, Forretningsrådgiver i Inmeta

Publisert: 10.02.2024

Lesetid: ca 1 min

Strømmast med strømlinjer

Foto: Unsplash, Thiébaud Faix 

Grønne industriprosjekter venter på mer nettkapasitet og rapporter og analyser peker på økt kraftbehov. Mye av kapasiteten er planlagt at skal komme fra desentraliserte energikilder og energieffektiviseringstiltak. Dette medfører mer kompleksitet i nettdriften, spesielt for de regionale nettdriftsoperatørene.

Samtidig utnytter vi en ørliten del av det teknologiske mulighetsrommet for å drifte nettet smartere og utnytte kapasiteten bedre.

Andreas Sandvin, forretningsrådgiver data & AI i Inmeta skriver i Teknisk Ukeblad om hvordan vi kan ta i bruk potensialet i data og ny teknologi til å få fart på det grønne skiftet.