Dette lurer ledere på om AI og ChatGPT

Med ChatGPT har folk flest fått øynene opp for AI. Samtidig som bedriftsledere forstår hvilken revolusjon vi står ovenfor kommer behovet for å forstå hva det betyr for dem.

Publisert: 27.06.2023

Lesetid: ca 4 min

Henrik Slettene og Alexander Vaagan

Henrik Slettene, leder for kunstig intelligens og Alexander Vaagan, Chief Data Scientist i Inmeta

Spørsmålet om hvordan virksomheten bør utnytte muligheten for å bli enda mer effektiv og bedre enn man er i dag før konkurrentene gjør det er på bordet i de fleste ledergrupper og styrerom.

To spørsmål de fleste lurer på

I tillegg til de åpenbare spørsmålene som hva det er, hva det kan brukes til og hvilke fordeler vi kan få ut av det kan vi få ut av dette så er det to spørsmål som går igjen blant ledere Inmeta Consulting snakker med:

1. Kan og bør vi automatisere alle prosesser?

2. Er det mulig å bruke AI til å forbedre søk i de interne dataene våre?

Det korte svaret på det første spørsmålet er nei, og ja på spørsmål to, ifølge Henrik Slettene, Head of AI og Alexander Vaagan, Chief Data Scientist. De er begge rådgivere innen kunstig intelligens i det norske IT-konsulent selskapet Inmeta Consulting, og har erfaring med nærmere 200 AI prosjekter siden selskapet satset på AI i 2015.

De siste månedene har de snakket med over 50 ledere i virksomheter som lurer på hvordan de skal og bør forholde seg til utviklingen.

Menneskelig intelligens

– Det er mulig å automatisere enkelte beslutningspunkter i en prosess, men det er ikke nødvendigvis alltid det beste å gjøre, sier Henrik Slettene. 

– Mennesker har andre egenskaper og evner som ofte er nødvendige for å ta gode beslutninger, sier han videre.

Når det kommer til det å benytte AI til å få bedre søkfunksjonalitet i egne data sier de begge at dette er noe som kan gi umiddelbar gevinst. 

Historiske data til bruk i nye svar

– Det finnes et hav av informasjon i bedrifter som inneholder kunnskap og historisk data som aldri kommer til anvendelse fordi ingen finner dem, eller vet hvor de skal lete, sier Alexander Vaagan.

Her kan AI og ChatGPT være til uunnværlig nytte, men det er viktig å gjøre en god prosess:

– For å kunne benytte den interne informasjonen som ligger i bedriften på en god måte, må man tenke system og flette sammen flere teknologier, sier Henrik.

– Det er viktig å sikre at man unngår å få feil svar på spørsmål som stilles, og ikke minst at både de etiske problemstillingene og de juridiske og sikkerhetsmessige aspektene ivaretas, sier Alexander.

Ikke alt kan gjøres av AI

En av de viktigste tingene å avdekke tidlig, er om man kan utnytte AI til det spesifikke formålet man ønsker:

– Det er bedre å raskt få bekreftet noe ikke egner seg for bruk av AI, enn å finne det ut etter en nesten ferdig utført prosess som må skrinlegges, sier Henrik.

– Enkelte ting kan se enkle ut på papiret, men når vi går ned i materien så er det ikke gitt at det er så enkelt likevel. I prosjektene vi er involvert i er det vår oppgave å få avdekket dette tidlig, sier han.

Vær åpen for mulighetene

På den andre siden er det viktig å ikke forhåndsdømme prosjektet eller at vi må ha full kontroll på alle data før vi går videre. Da taper man mye tid, og kan gå glipp av mange muligheter, mener både Alexander og Henrik.

– Ha et åpent sinn og spør eksperter om hjelp, er rådet fra de to AI-nerdene. Vi kan si mye om hva, hvordan og hvorfor når det kommer til bruk av AI i virksomheten. 

Tekst skrevet av Oddvar Meyer.

Vi har levert 200 AI-prosjekter siden 2015

Med hundrevis av leverte prosjekter har vi vært inne i de fleste industrier og har solid erfaring innenfor et bredt spekter av problemstillinger. Med et stort dedikert team av Data Scientists har vi kanskje Norges fremste fagmiljø innen kunstig intelligens og maskinlæring.

Forstå mulighetene med AI, store språkmodeller og ChatGPT i din virksomhet

Kunstig intelligens handler ikke om teknologi og er ikke en IT-disiplin. AI handler om å bruke kraften i data til å forbedre hvordan bedriften din fungerer og skape nye konkurransefortrinn. Ved å øke kompetansen internt, øker du sjansen for å lykkes med AI-prosjekt.