AI gjør deg Petter Smart

Hjernen er grunnen til at du ikke bør frykte kunstig intelligens

Publisert: 22.09.2023

Lesetid: ca 4 min

AI er nå allemannseie. De store teknologigigantene lanserer fortløpende sine versjoner av GPT-teknologien. Det som før kun var forbeholdt de få med mye datakraft, blir nå tilgjengelig for alle. Vi kommer derfor til å se et taktskifte i høst, særlig når Microsoft lanserer sin AI-tjeneste Copilot som en integrert del av sine programmer som Bing, Excel og Word, Sharepoint og Powerpoint.

Dermed får du din egen supersmarte personlige assistent som bidrar til at oppgaver løses raskere og mer presist. Måten du jobber på vil forandres for alltid. Vi blir mer produktive. Du får mer tid. Fantastiske muligheter åpner seg for de som omfavner teknologien. Det er en trussel for de som går i fotsporene til Don Quijote og kjemper mot ny teknologi.

Vi husker hvor galt det kan gå

Hollywood har produsert flere filmer som gjør oss skeptiske til en verden med smarte maskiner. Det er ikke vanskelig å forstå de som frykter en utvikling der maskiner tar over kontrollen fordi de tilsynelatende har de samme evnene til å lære og resonnere som mennesker.

Vår hjerne fungerer slik at vi handler basert på minner og intuisjon. Derfor oppstår også usikkerhet rundt teknologiutviklingen fordi vi minnes dystre fremtidsscenarioer. Ingen ønsker en tilværelse der maskiner tar valgene for oss.

Det finnes heldigvis mange argumenter for å dempe usikkerheten, og det er viktig å huske at AI ikke er noe nytt. Teknologien har vært en del av vår hverdag i flere tiår allerede. Google Translate er bygd på AI, og tjenesten oversetter tekster like bra som mennesker. Teknologien på selvkjørende biler bruker AI, og den har vist seg å være ekstremt god.

Maskiner har ingen personlighet

Kunnskap om hvordan hjernen fungerer gjør det lett å forstå at en maskin og et menneske har forskjellige motivasjoner. Mennesker har personlighet, følelser og vilje. Hjernen kommuniserer ved hjelp av neurotransmittorer og signalstoffer som sammen danner basisen for vår adferd: Hva vi tenker, ønsker og velger å gjøre. Vi styres av instinkt og vår personlighet. Våre mål og viljen er en direkte konsekvens av dette. Når vi tar et valg så er det for å nå et mål; enten det handler om å spise frokost eller invadere et fredelig land. Fordi vi fatter beslutninger basert på erfaringer har vi automatisk svar på hvordan vi skal/bør reagere.

Maskiner derimot har ikke egne mål eller instinkter. De kan ikke tenke selv. Den vil derfor ikke uten videre oppføre seg ondsinnet. De eneste erfaringene maskinene har er sine egne treningsdata. AI består i hovedsak av veldig avanserte regneark – selv om vi kan lures til å tro noe annet. Det er vi som har kontroll over maskinene, våre hjerner er overlegne.

Skaper nye jobber

I møte med ny teknologi må vi ha i mente alt det fantastiske vi mennesker er i stand til. Se derfor gjerne på AI som din egen Lille hjelper – som bisto Petter Smart som noen kanskje husker fra Donald Duck? Kunstig intelligens kan være din ide-generator, assistenten som får deg til å skinne. Du kan jobbe på en annen måte og bli enda flinkere til å skape. AI kan skape nye typer spennende jobber.

Dette er også lærdommen hver gang det kommer inn revolusjonerende ny teknologi – fra dampmaskinen til internett, og nå til kunstig intelligens.

Det som er nytt i akkurat dette veiskillet er den enorme fartsøkningen og de nye kravene til kompetanse og ferdigheter vi arbeidstakere bør tilegne oss. De som velger å ikke bruke kunstig intelligens vil raskt utkonkurreres av de som omfavner nye muligheter.

Alxander Vaagan, Henrik Slettene og Mikkel Five Melvær

Alxander Vaagan, Henrik Slettene og Mikkel Five Melvær

Bli en forberedt leder: forstå mulighetene med AI

Bli en forberedt leder på skiftet som er nå, og det som kommer. Ved å øke kompetansen internt, vil du være bedre rustet til å lykkes med AI-prosjekter.

Inmeta har Norges fremste fagmiljø innen kunstig intelligens. Vi tilbyr innsikt og opplæring for ledere som ønsker å forstå mulighetene og begrensningene.