11 ting du bør tenke på før du kommer i gang med Microsoft Copilot

Copilot er nå tilgjengelig for alle virksomheter, uten nedre kjøpsgrense. Men, før du slipper en AI-assistent inn i infrastrukturen og tilgjengeliggjør den for alle ansatte bør du tenke på hvilke data den får tilgang til.

Publisert: 04.03.2024

Lesetid: ca 6 min

Microsoft Copilot demo bilde "a whole new way to work"

Microsoft Copilot

God datakvalitet er essensielt for å ta ut potensialet med AI. Dårlig data inn, gir fort dårlige resultater ut. Det er også flere fallgruver relatert til hvilke data som blir tilgjengelige for hvem med tanke på for eksempel personvern og sikkerhet. Med en smart assistent som har tilgang til alt kan sensitive data bli feilaktig eksponert hvis man ikke har god kontroll på sikkerhet og tilgangsstyring.

Helhet gir suksess

Copilot er et verktøy som kombinerer kraften i kunstig intelligens og store språkmodeller (LLMs) med dine egne data i Microsoft 365. Den digitale assistenten representerer en banebrytende endring som sparer tid, og bidrar til bedre beslutninger og oppnå mål mer effektivt.

Løsningen treffer krysningspunktet mellom mennesker, data, prosesser og teknologi, og det er det viktig å se helhetlig på implementering for å sikre optimal utnyttelse samtidig som sikkerheten er ivaretatt.

Vi fraråder å gå i gang med en “prøve og feile”-tankegang og stole på etterpåklokskap. Vår erfaring er en tydelig positiv trend hos virksomheter med en helhetlig tilnærming.

For å oppnå suksess må ledelsen i selskapet ta eierskap til hva man ønsker å få ut av løsningen. Hvor kan Copilot gi størst verdi, og hva kreves av IT og ledelse for å gjøre det riktig? Hvordan vil verktøyet påvirke den interne organisasjonen for eksempel i henhold til forretningsmodell og kompetanseheving?

Hvilket problem ønsker du å løse?

Vår generelle anbefaling ved implementering av ny teknologi er å ta utgangspunkt i hvilket problem din virksomhet skal løse. Deretter ser man på hvilke prosesser, teknologier og verktøy som kan løse mest effektivt.

Vi anbefaler 11 punkter din virksomhet bør tenke på før du går i gang med Copilot:
 1. Hva ønsker vi å oppnå med Copilot?
 2. Hvor i virksomheten er potensialet stort og hvem skal ta det i bruk?
 3. Hvilke oppgaver og prosesser kan Copilot forbedre som har stor verdi?
 4. Hva har det å si for våre ansatte som skal ta det i bruk? Hvilke ferdigheter kreves, og hvilke endringer vil det innebære?
 5. Er Copilot det riktige verktøyet for våre behov, eller er andre løsninger innen generativ AI bedre egnet?
 6. Hvilken type data må vi sikre tilgang til, og hva er kvaliteten?
 7. Er dataene våre klare?
 8. Hvordan ivaretar vi nødvendig sikkerhet, at vi etterlever lover og regler?
 9. Finnes det ny risiko vi må håndtere?
 10. Hva kreves av IT for å rulle det ut riktig og sikre god forvaltning?
 11. Hva kreves av ledelsen for å sikre bruk og verdi av Copilot - på kort sikt og i et raskt økende endringstempo?

Her er noen av våre råd til hvordan tankeprosessen bør være:

Folk.

Ha en plan for menneskene. Begynn med å tilrettelegge for de som skal ta i bruk verktøyet i sin arbeidshverdag. Hva skjer med rollene når automatiseringjør at oppgaver løses raskere og bedre?

Data. 

Se på hva dere har av informasjon og data. Copilot er avhengig av tilgang til data for å skape verdi, men hva, hvordan og hvilke?

Teknologi.

Se på infrastruktur og eksisterende tech-stack, kilder, oppsett valg av løsning, lisens, kostnader osv.

Risikohåndtering.

Planlegg for sikkerhet, governance, compliance og etikk.

Inmeta som rådgiver

Inmeta kan være en rådgiver på kultur, mennesker, infrastruktur, datagrunnlag, teknologi og sikkerhet og bistå med å utnytte potensialet i din organisasjon og finne de beste løsningene:

 • Kartlegge mål og behov
 • Rådgivning på teknologi og løsning
 • Forbedre datakvalitet
 • Tilpasning og utvikling av løsning
 • Sikkerhet og governance
 • Opplæring for å sikre forståelse og optimal utnyttelse

Vi hjelper virksomheter utnytte potensialet med data og teknologi og har solide kompetanse innen Microsoft 365, kunstig intelligens, datainnsikt, Management Consulting, endringsledelse, sikkerhet og mer.

Litt om Copilot som verktøy

Copilot er en digital assistent basert på kunstig intelligens som fungerer på tvers av Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams og PowerPlatform, i tillegg til andre Microsoft-løsninger som Dynamics 365.

Den kan forstå ditt naturlige språk og har tilgang til dataene du jobber med, uten at du trenger å vite hvor de befinner seg. For at Copilot blir tatt i bruk på en god og sikker måte trengs det forberedelser for deg og din virksomhet.

Copilot tilbyr noe for alle, enten det er automatisering av gjentakende oppgaver eller bedre samarbeid med kolleger for å maksimere produktiviteten.

Copilot kan blant annet hjelpe med f.eks:

 • Struktur og presentasjon av innhold i ønsket format
 • Automatisere svar og regler i e-postutsendelser
 • Generering av møtereferat og sammendrag
 • Konvertere data til fullverdige rapporter eller presentasjoner
 • Generere verdifull innsikt og få tilpassede forslag til handlingsplan

Copilot forstår i dag dårlig norsk, men dette er planlagt i neste lansering. Versjonen som nå er lansert gjør at dagens M365 Copilot gir lite nytteverdi utover de generiske bruksområdene (epostene, møtenotater … +). Men på sikt vil man kunne utnytte all intern informasjon og data i en virksomhet for å løse viktige, mer verdiskapende problemstillinger som krever gode og nøye forberedelser.