Saghar er en av Norges fremste tech kvinner

Den tidligere astrofysikeren Saghar begynte sin karriere som data scientist i Inmeta i 2020. I 2023 ble hun kåret til en av Norges 50 fremste kvinner i tech.

Publisert: 12.03.2024

Lesetid: ca 6 min

Saghar Asadi, Senior Data Scientist i Inmeta

Saghar Asadi, Senior Data Scientist i Inmeta

På ungdomskolen Saghar gikk på i Iran spesialiserte Saghar seg på STEM-utdannelse, som står for Science, Technology, Engineering og Mathematics. Skolen var kjønnsdelt og bestod av jenter, og mange av inntrykkene hun har av kvinner i STEM-yrker er farget av skoletiden.

Saghar tok en bachelor i fysikk i Iran før hun flyttet til Sverige for å begynne på en mastergrad. Her fortsatte hun på en doktorgrad innen fysikk, og under studiet vokste ønsket om å bevege seg over i teknologibransjen.

Hvorfor velge teknologibransjen? 

- Teknologi kan se ut som magi, men det er det ikke. Det er også lettere å lære seg enn det mange tror. Problemet sitter nok mer i hodene våre; vi er redde for å gjøre feil, vi er usikre på oss selv og vi er bekymret for å ikke bli godtatt. 

- Men alle kan noe, og enten du er mann eller kvinne trenger vi alle å lære nye ting. Og du trenger ikke nødvendigvis bli fremmedgjort, heller ikke om du er ny i jobben, på studiet eller bransjen.

- Når du er synlig normaliserer du kvinner i tech-bransjen, og lar andre kvinner se deg i jobben de selv ønsker. Om så ikke på det rene tech-aspektet, så ser du i hvert fall eksempler på hvordan du kan passe inn på de sosiale aspektet. 

- Til syvende og sist håper vi at det å stå fram vil inspirere flere kvinner til å søke. Og vi må selv jobbe med å ikke la oss stoppe av våre egne tvil og negative tanker. Hvis noen ansetter deg på grunn av kvalifikasjonene dine så er det fordi du er god nok, og ting som hvordan du kler deg betyr ingenting. Vi lever kun én gang og vi må gjøre det vi selv vil med livene våre. Endringen må jo begynne et sted!

Hvilken oppfatning hadde du av bransjen før du startet, og hvordan har den eventuelt endret seg nå? 

- Som en av få kvinner støter jeg på flere utfordringer. Én av dem er å påvirke den interne kulturen i et team, der tenkemåten er skapt og velintegrert av menn. Det er også lett å føle at jeg må gjøre en innsats for å passe inn, for eksempel med tanke på klesstil. Vil jeg bli tatt seriøst hvis jeg har på meg kjole på jobb? 

- Etter en god stund i bransjen har jeg heldigvis bygd opp selvtilliten og i dag kan jeg ta på meg en blomsterkjole én dag, og så noe helt annet en annen dag. Jeg tar dette valget basert på det jeg selv har lyst til, ikke basert på hva jeg tror andre vil tenke om meg. 

- Overgangen fra kvinnedominerte studier til mannsdominerte jobber – kanskje bare med to kvinner på arbeidsplassen – kan være stor. En annen utfordring er at det er så få rollemodeller som ser ut som deg, og som representerer noe som er oppnåelig. Hvis hovedtaleren på en konferanse du deltar på er en minoritetskvinne er hun mest sannsynlig helt i toppen av sitt felt. 

- Men dette sender ikke signalet om at kvinner kan gå inn i tech-bransjen, selv om de ikke blir blant de aller beste. Ikke alle kan være «stjerner», og vi må vise at det er plass til kvinner på hele spekteret. Vi ser mye mer av dette hos menn, der både de største profilene og de på mer «gjennomsnittlige» nivåene er representert. 

Tror du det er noe annet som kan gjøre at det er få kvinner i teknologibransjen? 

- Denne problemstillingen var faktisk ikke noe jeg tenkte over før jeg kom til Skandinavia, og bortsett fra kjønnsdelingen i skolesystemet, vil jeg ikke si at jeg opplevde en sånn type ubalanse i bransjen mens jeg studerte i Iran. Men da jeg kom til Sverige forstod jeg raskt at dette var et viktig punkt på agendaen, og da jeg undersøkte dette grundigere, fant jeg en studie som tok for seg nettopp forholdet mellom kvinner og STEM-yrker. 

- Studiet viser at det er en tydelig sammenheng mellom prosentandelen av kvinner som uteksamineres fra STEM-studier, kvinnenes opprinnelsesland og ubalanse mellom kjønnene. Det er interessant å lese at jo større ubalansen er, jo høyere kvinneandelen i STEM-yrker. For eksempel scorer Norge og Finland høyt på kjønnsbalanse, men lavt på andelen kvinner i STEM-yrker. 

- Analysen av dette speiler erfaringene jeg har fra min egen oppvekst. I land med lav kjønnsbalanse kan kvinner «kjøpe» seg større grad av selvstendighet med en høyprofilert og godt betalt jobb. Dette gir dem muligheten til å frigjøre seg fra den sosiale og kulturelle ulikheten som har grodd fast i samfunnet. 

- De som ikke opplever dette trenger ikke å frigjøre seg på samme måte, og det er lettere å falle tilbake i tradisjonelle idéer om at vi ikke er gode nok, og at vi heller burde gå i retning av blant annet lederskap eller kunst istedenfor STEM-yrker

Hva vil du si er den største misoppfatningen av teknologibransjen? 

- At det er vanskeligere å lære seg fag som matte, vitenskap, programmering eller andre teknologifag enn det det faktisk er. Vi har en idé om at dette er forbeholdt de aller smarteste, og at det typisk ikke inkluderer kvinner.

- Men som med alt annet må du ta et skritt av gangen, du lærer det grunnleggende først, og så går du videre derfra og lærer deg nye ferdigheter på veien. Det er ikke magi.

Hvis du skulle brukt ett ord eller en setning for å beskrive bransjen hva vil det vært? 

- Bransjen vår er kul og dynamisk. Hvis du ikke skal henge etter må du lære deg nye ting hele tiden. Hver dag så bygger vi både teknologi som kan erstatte gammel teknologi, og teknologi som kan erstatte oss selv

Saghar Asadi er blant Norges fremste tech-kvinner

Saghar Asadi - top 50 women in tech 2023

Saghar Asadi - top 50 women in tech 2023

På den internasjonale kvinnedagen, 8.mars 2023 ble kåret Saghar kåret til en av de 50 fremste tech-kvinnene i norsk næringsliv. Kåringen arrangeres av Abelia (NHOs forening for kunnskap- og teknologibedrifter) og ODA-Nettverket.

Se video om Saghar Asadi her:

Saghar Asagi, Senior Data Scientist i Inmeta