Saghar Asadi er blant Norges fremste tech-kvinner

På den internasjonale kvinnedagen kåret Abelia (NHOs forening for kunnskap- og teknologibedrifter) og ODA-Nettverk de 50 fremste tech-kvinnene i norsk næringsliv. På listen stod Saghar Asadi, Senior Data Scientist i Inmeta.

Publisert: 08.03.2023

Lesetid: ca 3 min

Saghar Asadi - top 50 women in tech 2023
Saghar Asagi, Senior Data Scientist i Inmeta

Hvert år kårer Abelia og ODA-Nettverk Norges 50 fremste tech-kvinner. Målet med kåringen er å øke andelen kvinner som jobber i teknologirelaterte yrker i Norge ved å synliggjøre bredden av inspirerende, kompetente og ledende kvinner som arbeider med teknologi. Inmeta gratulerer alle vinnerne i årets kåring, og er spesielt stolte av vår egen Saghar Asadi som nådde opp blant nærmere 800 nominasjoner.

- Saghar er en strålende teknolog og en dyktig konsulent som forstår kundenes behov og vinner deres tillit. Hun er en flott rollemodell som fortjener denne anerkjennelsen, og jeg er veldig stolt av å ha henne med på laget vårt, sier Henrik Slettene, leder for AI i Inmeta.

Henrik Slettene, leder for kunstig intelligens og maskinlæring og Saghar Asadi, Data Scientist

Henrik Slettene, leder for kunstig intelligens og maskinlæring og Saghar Asadi, Data Scientist

Den tidligere astrofysikeren Saghar begynte sin karriere som data scientist i Inmeta i 2020. Hun tok en bachelor i fysikk i Iran før hun flyttet til Sverige for å begynne på en mastergrad. Her fortsatte hun på en doktorgrad innen fysikk, og under studiet vokste ønsket om å bevege seg over i teknologibransjen. I dag jobber hun med hvordan kunstig intelligens kan løse komplekse problemstillinger og skape verdi for noen av landets mest innovative selskaper.  

Gode rollemodeller inspirerer

Per 2023 er kvinneandelen i Inmeta 24%. Som konsulentselskap som utvikler løsninger som skal gjenspeile befolkningens behov, er Inmeta opptatt av å bidra til en bedre kjønnsbalanse ved å synliggjøre karrieremuligheter for begge kjønn:

- Å løfte frem rollemodeller er et viktig arbeid for å inspirere flere kvinner til å ta steget inn i tech-bransjen. For å få flere til å velge en teknologiutdannelse må vi synliggjøre relevante og spennende karrieremuligheter. Dette er vi opptatt av å bidra til, sier Oscar Thorbjørnsrud, Adm. dir. i Inmeta.

Avgjørende med mangfold

Øystein E. Søreide er administrerende direktør i Abelia og lederen for juryen i kåringen. Han mener det er avgjørende med mangfold blant de som lager og utvikler teknologi. 

– Teknologi i seg selv er verken diskriminerende eller ensrettet, men dataene vi baserer oss på og måten vi setter sammen nye løsninger på, kan være det. Lages løsningene av menn, blir de også tilpasset menn. Det kan skape store utfordringer for helt sentrale deler av brukermassen, sier Søreide.

Om kåringen

Det er Abelia, NHO-foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter, og ODA-Nettverk, Nordens ledende nettverk for mangfold i tech, som står bak kåringen. Formålet er å øke andelen kvinner som brenner for og jobber med teknologi.

Etter en åpen nominasjonsprosess er de 50 vinnerne valgt ut av en jury ledet av Øystein Eriksen Søreide. Juryen legger vekt på:

  • hvordan hun utmerker seg på teknologiforståelse
  • konkrete bidrag og prestasjoner
  • motivasjon/innsats for mangfold og inkludering i teknologi