Møt Ellinor, Prosjektleder

Den solide kompetansen, flate strukturen og varme atmosfæren er grunner til at Ellinor er stolt av å jobbe i Inmeta. Ellinor har stilling som Senior konsulent, men har ofte roller som prosjektleder, testleder og systemforvalter ute hos kunder; "Trivselen man opplever hos Inmeta gir rot til prestasjon", mener hun.

Publisert: 20.02.2024

Lesetid: ca 3 min

Ellinor Askildsen, senior konsulent og prosjektleder i Inmeta

Ellinor Askildsen, senior konsulent og prosjektleder i Inmeta

Teknologi, mennesker, bærekraft og smidighet

Ellinor er opptatt av IT og innovasjon, hun får ulike roller ute hos kunder og er generalist, fremfor spesialist. Hennes lidenskap for å skape verdi og arbeide med kontinuerlig forbedring er noen av hennes styrker. Teknologi, endringsledelse, smidig organisering og bærekraft ligger hennes hjerte nært.

«Jeg er opptatt av verdiskapning, både for kunde, men også for Inmeta, for å skape gode relasjoner, stadig være dynamiske og i takt med utviklingen» sier hun.

Hennes engasjement både internt og eksternt spenner seg fra frivillig arbeid i ulike faggrupper til å være et medmenneske og engasjere seg på ulike plan. I jobbsammenheng er Ellinor en som får utført sine oppgaver og er opptatt av å fornye sin kompetanse og være med der det skjer. I arbeidet har hun ofte en Smidig tilnærming som å være endringsvillig, være med på nye ting og være rask nok til å snu seg rundt i uforutsette situasjoner.

«Inmeta er en driver for å skape verdi, dele kunnskap og ta raske beslutninger når det trengs».

Bindeledd mellom utvikling og forretning

Med bakgrunn i teknologi, innovasjon og ledelse er hennes styrker å se hele verdikjeden knyttet til forretningen, bryte ned siloer og jobber tverrfaglig.

Med en bachelorgrad i E-business fra NITH og en mastergrad i Innovasjon og Ledelse fra Westerdals Oslo ACT, fikk Ellinor som student kombinert sine interesser for teknologi og innovasjon.

- Jeg ønsket å jobbe innenfor teknologi, men trivdes best i sjiktet mellom forretning og utvikling. Jeg synes at bransjen er spennende og trives med ulike oppgaver. Jeg liker å holde meg oppdatert på nye trender og tilegne meg ny kunnskap. På den måten får jeg jobbet med både teknologi og forretning slik som jeg gjør her i Inmeta, forklarer Ellinor.

På arbeidsplassen

I dag jobber Ellinor med utrolig mange ulike oppgaver innenfor forretning og teknologi hos Statsbygg, som er en av Inmetas kunder. Videreutvikling er en viktig faktor for Ellinor. Derfor føler hun seg takknemlig overfor mulighetene hun får i Inmeta, forklarer hun.

Videre lister hun punkter som gjør at hun trives på arbeidsplassen sin. Det er flere faktorer som påvirker hvorfor jeg er stolt av å være en del av Inmeta:

  • Flat struktur, godt arbeidsmiljø, tydelig og åpen kommunikasjon med kollegaer og ledelse.
  • Å levere tjenester av høy kvalitet, som man kan anbefale til andre.
  • Å være en redelig og pålitelig arbeidstaker som tar et samfunnsansvar og er miljøbevisst
  • Å ha muligheter for å utvikle seg, lære og få nye oppgaver
  • Å anerkjenne og gi positive tilbakemeldinger til hverandre
  • Å ha et godt samhold og hjelpe hverandre

Stolthet er ikke bare en følelse, men også en drivkraft som kan motivere og inspirere andre til å gjøre sitt beste. En stolt arbeidsplass er en fantastisk arbeidsplass.