Ingunn hjelper virksomheter med digital transformasjon

Publisert: 04.03.2024

Lesetid: ca 6 min

Ingunn Olsen, Forretningsrådgiver i Inmeta Management Consulting

Ingunn Olsen, Forretningsrådgiver i Inmeta Management Consulting

Ledet sykehusets innovasjonsarbeid

Ingunn har jobbet 21 år innen helse som fysioterapeut, seksjonsleder og innovasjonssjef. Da sykehuset hun jobbet for skulle etablere et helt nytt bygg med høyteknologisk infrastruktur og en ambisjon om å bli ledende innen tjenesteinnovasjon i Europa, ble Ingunn satt i føringen for sykehusets strategiske og operative innovasjonsarbeid.

Hun har ledet prosjekter og prosesser av ulik størrelse og kompleksitet i skjæringspunktet menneske, teknologi og forretning. Prosjektene inngikk i sykehusets strategiske fokus på å utvikle fremtidens helsetjenester ved bruk av moderne teknologi og næringslivssamarbeid. Gjennom dette opparbeidet Ingunn seg bred erfaring innen tjenesteutvikling og innovasjons- og endringsprosesser.

Som forretningsrådgiver i Inmeta fyller Ingunn roller som prosjekt- og endringsleder hvor hun bistår virksomheter i offentlig og privat sektor med digitalisering og digital transformasjon.

For tiden bistår Ingunn Sykehusapotekene som prosjektleder for et stort og spennende endringsprosjekt. Prosjektet går ut på at Sykehusapotekene HF sammen med Oslo Universitetssykehus planlegger og etablerer fremtidens legemiddelforsyning og -håndtering i forbindelse med bygging av de nye sykehusene i Oslo. Dette innebærer omfattende bygg- og tjenesteutvikling, og inkluderer mange aktører.

Jalil Djahromi, Sykehusapoteker/Områdedirektør Oslo for Sykehusapotekene HF sier:

"Ingunn bistår oss ved å lede et stort og spennende endringsprosjekt. I sin rolle legger hun til rette for struktur, innovasjonsprosesser og godt samspill internt og eksternt. Målet er å sikre at vi realiserer de strategiske målene som Sykehusapotekene HF og Oslo Universitetssykehus har satt oss for fremtidens legemiddelforsyning og -åndtering. Dette bidrar sterkt til organisasjons- og tjenesteutvikling, nå og i fremtiden".

Hvorfor velge teknologibransjen?

- Teknologi spiller en sentral rolle i livene våre, både på jobb og privat. Alt tyder også på at teknologi vil være en viktig endringsdriver og mulighetsskaper også fremover. Som arbeidstaker i en av de største og raskest voksende bransjene i verden nå, vil man kunne være med å påvirke utviklingen av samfunnet, jobbe frem god teknologi som kan utgjøre en stor forskjell for mennesker, om det er innen helse, bank eller andre bransjer.

- Bransjen representerer også et stort mulighetsrom og spennende arbeidsoppgaver innenfor alle deler av teknologiutvikling og -bruk, og med behov for mangfold og allsidig kompetanse.

Hva vil du si er den største misoppfatningen av teknologibransjen?

- En av de største misoppfatningene av teknologibransjen er at det bare er teknonerder som kan jobbe i den, og at det først og fremst er en bransje for menn.

Hvilken oppfatning hadde du av bransjen før du startet og hvordan har den eventuelt endret seg nå?

- Jeg har bare hatt gode opplevelser. Gjennom mine 11 år som innovasjonssjef jobbet jeg med både store og små teknologiselskaper, og fikk god innsikt i bransjen. Jeg har alltid vært imponert over effektiviteten i alle ledd, all kompetansen og kombinasjonen av profesjonalitet og lekenhet.

- Nå som jeg er på «innsiden» selv, verdsetter jeg også det enorme fokuset Inmeta har på trivsel og samarbeid, at hele selskapet er gjennomsyret av at medarbeiderne skal trives på jobb som en forutsetning for å ta godt vare på kundene og samarbeidspartnere. Det gjelder alt fra å ha det man trenger av utstyr, å få utviklet seg profesjonelt gjennom kompetanseheving og å bli sett og hørt, til sosiale happeninger utenom arbeidstid.

- Min opprinnelige positive oppfatning om bransjen er derfor ikke endret, men jeg tenker at kundefokuset og dette trivselsfokuset internt er sterkt bidragsytende til at ting oppleves effektivt og proft for kunden og samarbeidspartnere. Som ikke-teknologi ansatt i et teknologiselskap var jeg selvsagt usikker på om jeg ville føle at jeg ikke var tilstrekkelig, men tvert imot. I Inmeta opplever jeg at det er rom for mange ulike kompetansefelt og ulike typer mennesker, der vi alle er en viktig del av en større helhet. 

Hvis du skulle brukt ett ord eller en setning for å beskrive bransjen hva vil det vært?

- Kunnskapsrik og kreativ. Det er en bransje med masse kompetanse, guts og innovasjonskraft.

Hva ville du sagt til kvinner som er nysgjerrige på bransjen?

- Jeg vil anbefale dem å oppsøke bransjen og teknologimiljøer for å se bredden og muligheter. Det er mange som nå jobber for å få flere kvinner inn i bransjen, sånn som ODA-nettverket, TENK, «Women in tecknology» med flere – og det med gode grunner. Teknologibransjen og kvinner er på en måte gjensidig avhengig av hverandre.

- For å utvikle brukervennlig teknologi som kan komme til nytte, er bransjen avhengig av mangfold og mange ulike kompetanseområder og perspektiver. Teknologibransjen på sin side representerer mange spennende muligheter, og jeg tror at det kan være nyttig for mange kvinner å vite at å jobbe i bransjen kan innebære mye mer enn bare programmering og utvikling. Teknologi handler om kreativitet, problemløsing og å hjelpe mennesker, og det er spennende jobbmuligheter i alle deler av verdikjeden fra design og utvikling til salg og adopsjon.