Styrket intern kommunikasjon for Recover Group med Workplace

Med Workplace har Recover Group knyttet sammen hele organisasjonen og styrket arbeidet med sin gode organisasjonskultur.

Publisert: 21.10.2022

Lesetid: ca 5 min

Recovery group ansatt som fikser på et ødelagt rom

På vakt når det gjelder

Med over 45 års erfaring innen vann-, brann-, miljøskader og håndverksbehov er Recover Group klare til å bistå når utfordringen oppstår. Effektiv kommunikasjon mellom selskapets2800 ansatte er essensielt for å utføre vellykkede saneringsoppdrag. Da behovet for å samle kompetansen og kommunikasjon på en felles plattform oppsto, falt valget på Workplace fra Meta.

I samarbeid med digitale samhandlingskonsulenter fra Crayon Inmeta utarbeidet Recover Group en vellykket lanseringsstrategi av Workplace til sine ansatte. Oppsett etter beste praksis og sømløs integrasjon av Workplace mot eksisterende IT-systemer (https://www.inmeta.no/tjenester/moderne-arbeidsplass/workplace/?) sikret en positiv start for de ansatte med deres nye kommunikasjonsverktøy. I lanseringsperioden har Recover Group hatt en adopsjonsrate på over 80% i 3 av 4 land og vesentlig høyere aktivitet blant de ansatte sammenlignet med tidligere løsninger.

Effektiv global kommunikasjon

Introduksjonen hjalp de ansatte å bruke og forstå mulighetene med Workplace fra dag en. Det var enkelt å få tilgang og ansatte fikk umiddelbart utforske grupper som var opprettet på forhånd. Workplace har blitt en suksess i både brukeradopsjon, brukeraktivitet og en følelse av samhold på tvers av hele selskapet.

«Vi hadde savnet en plattform hvor vi kunne ha absolutt alt, jeg tenkte yes– her var det endelig en måte å nå ut til alle på», sier Inger Marie Nordhagen, Avdelingsleder Stavanger-brann og innbo.

Hverdagshistoriene som styrker samholdet

Recover Group bruker nå Workplace for å knytte sammen hele organisasjonen. Med et brukervennlig grensesnitt på både PC og mobil kan ansatte holde seg oppdatert og informert uansett hvor de er. Gjennom åpne grupper, innlegg om arbeidshverdagen og faglige diskusjoner har Recover Group fjernet geografiske siloer på tvers av regioner og avdelinger. Nå er det enklere for hver enkelt å følge med på det som skjer i hele organisasjonen. Ansatte forteller at enkel tilgang og intuitivt oppsett fører til mer bruk og engasjement.

En plattform for alle ansatte

Tilgang på et kommunikasjonsverktøy som når ut til alle førstelinjeansatte har en stor verdi for en organisasjon som Recover Group. Ved hjelp av Workplace holder ledere avdelingen enkelt oppdatert på viktige beskjeder, samtidig som det er enkelt for de ansatte å gi direkte tilbakemeldinger knyttet til arbeidshverdagen. Dette har ført til en mer engasjerende dialog mellom ansatte, hvor enveiskommunikasjon på tradisjonell e-post og SMS viskes ut.

«Det er stort engasjement rundt faglige temaer, og det er kjekt å følge med på det folk deler fra sin hverdag» sier Daniel Selnes, Saneringsarbeider, Recover Group Norge

Tidligere kommunikasjonsverktøy ble lite brukt da den opplevdes som uoversiktlig. I Workplace kategoriseres innholdet for hver enkelt bruker, dermed går ansatte sjeldent glipp av viktige oppdateringer. Siden Workplace også ligner på Facebook i form og funksjon har det vært enkelt å lære seg plattformen. Med sitt familiære og intuitive brukergrensesnitt på mobil og datamaskin finner ansatte raskt fram til informasjon som er relevant for hver enkelt. Ansatte forteller at de kommer nærmere organisasjonen, på tvers av fagfelt og stillinger.

Digital utvikling og samhandling

En viktig gruppe for mange ansatte handler om å dele historier fra hverdagen. Ansatte viser hvordan de jobber, deler bilder fra oppdrag i felt og starter faglige diskusjoner ved å vise hvordan ulike arbeidsoppgaver kan utføres ved hjelp av bilder og video.

Recover Group ansatt utenfor bygninger med mobiltelefon

Workplace i førstelinjeaksjon. Foto: Benjamin Knutsen, Tømrer I Recover Group Norge.

Recover Group har fått en knallstart på utviklingen av sin digitale samhandling med mange ansatte som har anerkjent Workplace som et godt kommunikasjonsverktøy. Men reisen slutter ikke der. Recover Group er allerede godt i gang med å undersøke flere muligheter med Workplace, med integrasjon mot andre tjenester, mer samhandling på plattformen og etablere gode arbeidsrutiner med Workplace som verktøy.

"Med Workplace som vår interne kommunikasjonsplattform har vi betydelig økt mulighetene for ulike former for informasjon. Den raske adopsjonen med antall aktiverte, og ikke minst aktive brukere viser uten tvil at vårt team sammen med Crayon Inmeta har gjort en utmerket jobb med planlegging, forberedelser og lansering," sier Mattias Ringqvist, Recover Group CEO.