Intranett og samhandlingsplattform for FHI

I samarbeid med Folkehelseinstituttet har Inmeta gjennomført både forprosjekt og hovedprosjekt for nytt intranett og samhandlingsplattform, som er en del av en overordnet digitaliseringsplan.

Publisert: 02.10.2020

Lesetid: ca 3 min

FHI nettside på desktop-skjerm

Ta pulsen på organisasjonen

Å ta hensyn til både faglige, organisatoriske og menneskelige interesser har vært viktig i denne prosessen. Trivsel på en arbeidsplass er forankret i gode systemer, som lar den ansatte bruke mest mulig tid på det som faktisk skal gjøres.

Å bidra til kulturbygging i form av økt tverrfaglig samarbeid i en så stor og kompleks organisasjon, har vært en morsom utfordring. Vi løste denne gjennom å lage en modul som viser pågående temaer hos FHI, og kobler dem opp mot ansatte, dokumenter og prosjekter. En enkel og effektiv løsning for å få bedre oversikt over hele organisasjonen.

Sluttrapporten

Da prosjektet var ferdig, endte vi opp med en omfattende rapport på over 150 sider. For å videreføre tanken om god oversikt, valgte vi også å trykke denne som en bok. Å faktisk kunne holde i rapporten, enkelt manøvrere frem og tilbake, og ha den med seg overalt uten å måtte åpne en datamaskin, ble meget godt mottatt hos kunden.

Resultat

Skrittet inn til den digitale arbeidsplass vil spare de ansatte i Folkehelseinstituttet for dyrebar tid, ressurser og frustrasjon. De vil oppleve et bedret overblikk, økt forståelse for instituttets helhet og bli inspirert til økt tverrfaglig samarbeid. Mindre tid på byråkrati er lik mer tid på forskning. Slikt bidrar til enn sunn kultur, forankret i organisasjonens DNA.

Quote

Inmeta forsto vårt særpreg, de så hva vi er. Jeg er imponert over måten de klarte å ta essensen fra våre tilbakemeldinger og informasjon. Quote

Torunn Gjerustad.

Prosjektleder og Seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen

Prosess

For å oppnå best mulig dialog og forankring i hele organisasjonen, ble det opprettet en prosjektgruppe på 10 deltakere fra FHI, som representerte instituttets faglige spennvidde. To ukentlige møter med denne gruppen sikret den nødvendige fremdriften i prosjektet.

Metoder

 • 18 intervjuer
 • Kreative workshops
 • Spørreundersøkelse
 • Tusj og papir
 • Html – CSS Prototyping
 • Brukertest
  Geriljatesting

Kompetanse

 • Forretningsrådgivning
 • Prosjektledelse
 • Løsningsarkitektur
 • SharePoint-utvikling
 • Informasjonsarkitektur
 • Interaksjonsdesign
  Grafisk Design
FHI.no data

FHI.no data

Resultat

Skrittet inn til den digitale arbeidsplass vil spare de ansatte i Folkehelseinstituttet for dyrebar tid, ressurser og frustrasjon. De vil oppleve et bedret overblikk, økt forståelse for instituttets helhet og bli inspirert til økt tverrfaglig samarbeid. Mindre tid på byråkrati er lik mer tid på forskning. Slikt bidrar til enn sunn kultur, forankret i organisasjonens DNA.

For mer informasjon, ta kontakt
Karl Johan Sæth

Leder Design Oslo
Brukeropplevelse og Design og Forretningsutvikling