Styrket prosjektstyring med bedre dokumentkontroll

FSubsea har sammen med Inmeta laget en ny løsning for dokumentstyring i Office 365 der er å forenkle arbeidsprosesser knyttet til dokumenthåndtering.

Publisert: 09.05.2020

Lesetid: ca 3 min

Fraktbåt på havet ved oljeplatform i solnedgang

Dokumenthåndtering med NORSOK-standard og arbeidsflyt

FSubsea har utfordret offshore pumpemarkedet med disruptiv teknologi siden 2013. Selskapet bygger videre på mer enn 34 års erfaring fra Fuglesangs AS, og har som mål å gi de mest robuste styringssystemene for pumping og forsegling blant undervannsgruvedrift, offshore, marine og spesialprosessmarkedet.

I samarbeid med FSubsea har Inmeta laget en ny løsning for dokumentstyring i Office 365. Målsetningene med prosjektet har vært å forenkle arbeidsprosesser knyttet til dokumenthåndtering, samtidig som å følge NORSOK standarder for dokumentasjon og arbeidsflyt.

Quote

Løsningen for dokumentstyring har gitt oss en forbedret kontroll på alle ulike typer arbeidsdokument i våre prosjekter og en kontrollert godkjenningsprosess. Quote

Solfrid Kolby.

VP QHSE, HR & Supply Chain

Hva lagde vi?

 • Dokumentstyring basert på NORSOK-standard for Office 365
 • Tilknytning mellom dokumenter med unike identifikasjonsnummer
 • Egne skreddersydde prosjektområder
 • Arbeidsflyt for godkjenningsprosesser
 • Funksjonalitet med mulighet for tilbakestilling av godkjenninger
 • Knytning mellom arkitekttegninger og prosjektområder
 • Ulike søkesider for enkelt å kunne identifisere data
 • Håndtering av dokumentmaler og automatisk populering av innhold
 • Migrering av innhold til ny struktur

Hva oppnådde vi?

 • Kunden får god oversikt over alle dokumenter
 • Prosjektportaler med støtte for NORSOK
 • Fremdriftsoversikt både internt og fra underleverandører
 • Enklere og mer oversiktlig arbeidsprosess for godkjenninger
 • Sikre unike identifikasjonsnummer for dokumenter
 • Godkjenning av alle statusendringer
 • Full dokumenthistorikk uavhengig av dokumentstatus
 • Spore relasjoner mellom komponent og tilhørende dokumenter
 • Rapportering av fremdrift fra prosjektområder
 • Enklere gjenfinning av eksisterende data og innhold
 • Oversiktlig malhåndtering og automatisk populering av innhold

Hva sier kunden?

Forprosjektet og løsningsbeskrivelsen ga oss ett godt grunnlag for hovedprosjektet. Inmetas konsulenter var dyktige og utfordret oss på å tenke nytt for å unngå spesialløsninger som kan skape problemer ved kommende oppdateringer fra Microsoft.

Rapporteringen underveis i prosjektet fungerte bra og vi hadde hele tiden god kontroll over arbeidsoppgavene.

Løsningen for dokumentstyring har gitt oss en forbedret kontroll på alle ulike typer arbeidsdokument i våre prosjekter og en kontrollert godkjenningsprosess. Statusrapportene som genereres gir oss en rask oversikt over fremdriften i prosjektene. Oppbygningen av prosjektets Master Document List (MDL) og personlige visninger av denne listen har gitt økt brukervennlighet.

For mer informasjon, ta kontakt
Christian Kalvik Johansen portrett
Christian Kalvik Johansen

Avdelingsleder
Digital arbeidsplass