En felles offentlig kommunikasjonsplattform

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har i samarbeid med Inmeta utviklet en integrasjonsmodul som virker sømløst med de vanligste sak- og arkivløsningene for å effektivisere offentlig kommunikasjon.

Publisert: 31.03.2020

Lesetid: ca 2 min

Et skrivebord med laptop og notatblokk,

Offentlige virksomheter utveksler informasjon i en rekke sammenhenger. Det brukes fremdeles mye papirpost, som er kostbart, tidkrevende og i noen tilfeller ikke sikkert nok. DIFI jobber kontinuerlig med å finne gode og kostnadseffektive digitale løsninger for offentlig kommunikasjon, og i samarbeid med dem har Inmeta utviklet en integrasjonsmodul som virker sømløst med de vanligste sak- og arkivløsningene som benyttes i forvaltningen.

Adopsjon fra Netflix

Prosjektet evaluerte og adopterte flere rammeverk, som Netflix har utviklet for applikasjoner basert på mikrotjenester. Offentlig IT deler mange utfordringer med strømmegiganten, og har de samme kravene til oppetid, robusthet og akseptable responstider under høy last.

Hva oppnås?

Når programvaren tas i bruk i hele landet, vil man oppnå store besparelser og forenklinger i den offentlige saksbehandlingen. Det kreves minimalt med opplæring og innebærer så og si ingen praktiske forandringer for brukeren. Teorien om at dagens systemer skal kunne konfigureres til å sende meldinger over eksisterende transportinfrastrukturer, uten behov for oppgraderinger eller endringer, har også vært et viktig poeng fra et samfunnsøkonomisk perspektiv – fordi slike endringer er svært kostbare.

Prosessen

Inmeta gjennomførte en praktisk prøve (Proof of concept) i samarbeid med kunden, og deretter et pilotprosjekt der Kontoret for voldsofferesrstatning i Vardø, Sivilrettsfovaltningen i Oslo, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Difi var deltagere. Etterhvert som programvaren kontinuerlig testes, justeres og forbedres, skal den rulles ut i hele landet.

Metoder

 • Kanban
 • Lean startup
 • Proof of concept
 • Minimum viable product

Kompetanse

 • Java
 • Micro services
 • Web services
 • REST
 • Sprint Boot
 • Docker
 • ELK
 • Elektronisk dokumentutveksling
For mer informasjon, ta kontakt