Stordriftsfordeler eller smådriftsfordeler? Ja takk, begge deler

Små og mellomstore bedrifter kan bygge konkurransefortrinn ved å styrke seg der de store er svake samtidig som de drar fordel av globale skyplattformer.

Publisert: 01.11.2022

Lesetid: ca 4 min

Det er krevende for norske bedrifter å konkurrere med digitale økosystemer som kan realisere stordriftsfordeler gjennom globale forretningsmodeller og markeder. Google og Amazon har hver for seg bygget opp en infrastruktur som gir nettverkseffekter, lock-in og skaper monopolsituasjoner som lokale bedrifter bare kan drømme om.

Alle som driver en handelsbedrift, enten det er bokhandler, kleskjeder eller salg av diverse utstyr, har god grunn til å frykte hva Amazon kan finne på i det norske markedet. Men det stopper ikke der. Bank, forsikring og finansielle tjenester er i stadig større grad utsatt for konkurranse fra de digitale økosystemene og resten av næringslivet kommer til å følge etter. Det er i grunnen bare et spørsmål om tid.

Så hva skal norske bedrifter gjøre?

Svaret er sammensatt. Men det er ikke umulig å hevde seg i konkurransen. En del av løsningen kan være å utvikle smådriftsfordeler. For det er ikke bare stordrift som bringer fordeler med seg, noen ganger kan det lønne seg å være liten.

I små bedrifter er det normalt kortere vei fra beslutning til gjennomføring. Dette skaper en manøvreringsevne som gjør det mulig å utnytte muligheter raskere. Det kan også være vanskelig å få til gode beslutningsprosesser i bedrifter med flere lag av mellomledere som hele tiden skal være koordinert. Beslutninger som kan være enkle å ta i mindre team, kan nærmest være umulig å håndtere i større bedrifter preget av interessekonflikter og ulike incentivsystemer.

Tilsvarende gjelder for kommunikasjon og samhandling som i mange tilfeller er betydelig mer krevende i store bedrifter enn i små. Store bedrifter har ofte flere parallelle initiativer på samme område, ikke nødvendigvis for å skape konkurranse mellom initiativene, selv om det også forekommer, men fordi en enhet ikke alltid vet hva andre enheter i samme bedrift driver med.

Slipper byråkratiet

Den kanskje viktigste smådriftsfordelen er at det er enklere å holde arbeidsmoralen og motivasjonen oppe som følge av at de ikke, eller i mindre grad, er preget av den byråkratiseringen, isolasjonen og fremmedgjøringen som kan krype seg inn i de større miljøene. Større bedrifter kan også ha høyere transaksjonskostnader, noe mindre bedrifter kan utnytte og på den måten skaffe seg relative konkurransefortrinn.

I noen tilfeller kan det også være enklere for mindre bedrifter å ta i bruk ny teknologi, som 3D printing, og tilpasse denne til et mer fleksibelt bruksmønster og dermed redusere produksjonskostnadene sammenlignet med de store.

Eier egne data

Vi kommer uansett ikke utenom at stordrift er det mest lønnsomme siden bedrifter med større marked har flere kunder de kan skrive av kostnadene sine på. I en digital verden er det Google, Facebook, Apple, Amazon og de andre digitale økosystemene som har de største markedene, som kan hente ut stordriftsfordelene og som hevder seg best.

Heldigvis finnes det globale teknologiplattformer, i første rekke Microsoft og AWS, som gjør det mulig også for små bedrifter å realisere stordriftsfordeler med verdiøkende tjenester. Disse plattformene har et imponerende innovasjonstempo og eierskapet til kundenes data ligger hos kunden selv, ikke hos plattformleverandøren. Det er også verdt å merke seg at Microsoft har en rendyrket forretningsmodell, i motsetning til Amazon og Google som bygger posisjoner både i bedriftsmarkedet og konsumentmarkedet, noe som medfører at de, til syvende og sist, vil komme til å konkurrere mot bedriftskundene sine.

Så ved å bygge forretningen sin på en standard skyplattform kan små bedrifter få det beste av to verdener, både stordriftsfordelene som en global teknologiplattform kan by på og samtidig lokale smådriftsfordeler i egen bedrift. Svaret er altså ikke enten stordriftsfordeler eller smådriftsfordeler, men begge deler.