Møt Maria, regionleder for Inmeta Trondheim

Publisert: 03.04.2024

Lesetid: ca 4 min

Maria Sæther,  regionleder for Inmeta Trondheim

Maria Sæther, regionleder for Inmeta Trondheim

Trondheims triveligste arbeidsplass for teknologispesialister

På Piren i Trondheim holder det triveligste teknologimiljøet i Trøndelag til. Her har 33 særdeles dyktige konsulenter funnet sammen i Inmeta. Fellesnevneren er sterk faglig nysgjerrighet og iver etter å hjelpe virksomheter å skape verdi med data og utvikle brukervennlige applikasjoner.

I spissen står Maria Sæther, regionleder for Inmeta Trondheim. Hun startet selv i selskapet som konsulent for en årrekke siden.

I dag representerer Maria Trondheims mest solide fagmiljø innen datainnsikt og BI, i tillegg til et voksende team innen brukeropplevelse og utvikling.

— Det beste med Inmeta er menneskene her, og muligheten til å bygge spesialistkompetanse. Flere av oss opplever at tilsvarende fagmiljø ikke finnes andre steder i byen, og har blitt i selskapet i mange år. Samtidig tiltrekker vi oss unge talenter som tilfører oss ny kunnskap. I et marked preget av stor etterspørsel etter digital kompetanse, er vi veldig stolte av at så mange flinke folk velger å jobbe i Inmeta, smiler Maria.

Samskaping og betydningsfulle oppdrag

Med så mye kompetanse samlet under samme tak, kommer også de spennende oppdragene. På kundelisten er både nasjonale og globale selskaper, fra store konsern, offentlige og private virksomheter, til oppstartsbedrifter. Prosjektene gjennomføres i tett samspill med kundene:

— Vi er så heldige å få jobbe med selskaper som ligger langt fremme i å se på mulighetene som ligger i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. Hver dag får jeg oppleve hvor stor verdi det har for våre kunder å nyttiggjøre seg sine data smartere. Det er veldig motiverende, sier Maria som har hjulpet virksomheter å hente ut innsikt fra data gjennom hele karrieren.

En familie hvor du blir sett og hørt

Inmeta har 300 konsulenter i Oslo, Bergen, Hamar, Trondheim og Stockholm, og er et selskap i det globale konsernet Crayon. Maria forteller at noe av styrken til Inmeta som arbeidsplass er at selskapet er stort nok til å få de faglig tyngste oppdragene, samtidig som arbeidsmiljøet er såpass lite at alle er synlige og blir kjent med alle.

— Vi har en god personlig tone med hverandre. Det får vi også høre når vi får nye kollegaer. Her er folk trygge på at de er dyktige i faget sitt og svært rause. Vi stiller opp for hverandre, utveksler ideer og kompetanse, og involverer hverandre på tvers av oppdrag, sier hun.

Allsidighet, mangfold og den uformelle tonen er ord som går igjen når Maria beskriver arbeidsmiljøet i Inmeta. Flat struktur og gode påvirkningsmuligheter kjennetegner også arbeidsplassen.

— Vi har stor dynamikk som organisasjon, og gir rom for idéer og initiativer. Vi er opptatt av å bygge team med spesialister som utfyller hverandre, og som evner å jobbe godt sammen. Spennet i kompetanse og ulike mennesketyper er en styrke i oppdragene. Alle våre kunder og deres behov er ulike, sier hun.

Kultur for å gå i dybden

Maria forteller om en kultur i Inmeta som oppfordrer til tverrfaglighet og å gå i dybden i oppdragene, og kollegaer som hele tiden har lyst til å utvikle seg faglig.

— Vi bruker tid på å stille spørsmål, og forstå kunden og deres egentlige behov. Tett kobling til både forretning og teknologi gjør at vi får utvikle oss hele tiden og jobbe med spennende prosjekter.

Utviklerne i Inmeta er også rådgivere som ofte deltar i strategi-diskusjoner rundt løsning og arkitektur. Det er et høyt fokus på å holde seg faglig oppdatert i selskapet. Det settes av mye tid til fagsamlinger, teknologi og konferanser, og løsninger diskuteres daglig på arbeidsplassen.

— Kompetanseheving er mye mer enn kurs og sertifiseringer. Den mest verdifulle læringen får vi ved å jobbe sammen i team med kunder og kollegaer, og prioritere tid til de gode fagdiskusjonene. Som avdelingsleder er min viktigste jobb å bidra til at alle opplever personlig utvikling, samtidig som å sørge for at vi er et godt team. Å støtte kollegaer i å få det beste ut av seg selv er givende, sier Maria.