Miljøagentene inngår strategisk partnerskap med Inmeta

Som Miljøagentenes teknologipartner skal Inmeta bidra med pro-bono rådgivning og utvikling av en ny, brukerorientert nettside for barnas miljøorganisasjon. I tillegg skal Inmeta bidra med kunnskap som kan inspirere og lære barn og unge om hvordan teknologi kan bidra til FNs bærekraftmål.

Publisert: 02.05.2023

Lesetid: ca 3 min

To jenter på en benk utendørs med mobiltelefon

Miljøagentene er barnas egen miljøorganisasjon, med over 10.000 medlemmer som jobber sammen for en bedre fremtid på planeten vår. Organisasjonen jobber for å engasjere barn i klima- og miljøspørsmål, gjennom arrangementer, aktiviteter og skolekampanjer. De jobber også politisk for at barns meninger om klima og miljø skal bli hørt. Hvert år lager de Barnas klima- og miljørapport.

Gjennom partnerskapet med Inmeta får Miljøagentene tilgang på kompetanse og erfaring om hvilken rolle data og teknologi spiller for en mer bærekraftig fremtid.

Inmeta skal blant annet bistå Miljøagentene med å utvikle nye nettsider gjennom pro-bono bistand, og være en sparringspartner for hvordan innsamling av data og -analysearbeid i forbindelse med Barnas klima- og miljørapport kan forbedres.

Signe Lindbråten, daglig leder i Miljøagentene.
Quote

"Vi er glade for å få tilgang til Inmetas teknologikompetanse og få hjelp til å utvikle et nytt nettsted for Miljøagentene med en bedre brukeropplevelse for våre medlemmer. Vi ser frem til å samarbeide tett med Inmeta og bidra til å lære flere barn og unge om teknologi og bærekraft." Quote

Signe Lindbråten.

Daglig leder

"Inmeta skal hjelpe Miljøagentene å utnytte mulighetsrommet som ligger i teknologi og data. Sammen kan vi inspirere flere barn og unge til å forstå hvilken rolle teknologi spiller for FNs bærekraftsmål. Vi gleder oss til samarbeidet og til å engasjere våre ansatte i partnerskapet som er et initiativ i vårt fokus på bærekraft", sier Oscar Thorbjørnsrud, tidligere CEO, nå CFO i Inmeta.

Digital forsøpling på agendaen

Miljøarbeid knyttes ofte til den fysiske verden, men teknologi etterlater også et klimaavtrykk. Som konsulentselskap som hjelper virksomheter å utvikle digitale tjenester har Inmeta løftet digital forsøpling høyt på agendaen som en sentral del av selskapets bærekrafts-strategi:

"En nettside etterlater også et klimaavtrykk. Helt fra design-fasen gjøres det viktige valg i struktur, visuelt uttrykk, bruk av virkemidler og utvikling av innhold som påvirker hvor mye energi et nettsted forbruker. Dette kommer vi til å ha fokus på fra start og vi ser frem til å bidra til en ny, brukerorientert nettside for Miljøagentene," sier David Aas Correia. Han er ansvarlig for partnerskapet i Inmeta og gleder seg til samarbeidet.

Om Inmeta

Inmeta er et norsk IT-konsulentselskap i Crayon som hjelper virksomheter å skape forretningsverdi ved hjelp av data og teknologi. Selskapet har nærmere 300 ansatte i Oslo, Bergen, Hamar og Trondheim.