Inmeta Makes Data Smart

I en verden som stadig blir mer digitalisert er kompetanse innen data og teknologi en uvurderlig ressurs. Teknologiske fremskritt innen kunstig intelligens, en verden i krise og konkurransepress forsterker behovet for å effektivisere virksomheten og skape nye inntekstsstrømmer.

Publisert: 28.09.2023

Lesetid: ca 5 min

Inmeta Gullpartner på Make Data Smart 2023

Banner av Den norske dataforening

Make Data Smart er en arena i regi av Den norske dataforening som samler erfaringer og kompetanse om hvilke muligheter data og teknologi skaper for å påvirke oss, næringsliv og samfunn i dag og i morgen. Her får innsikt i innovative tilnærminger ledende selskaper bruker for å løse dagens viktigste utfordringer innenfor IT og forretning.

Inmeta er stolt partner av Make Data Smart og vi gleder oss til inspirerende og spennende dager. Møt oss i Oslo, Trondheim og Bergen.


Datoer for 2024 kommer snart.

Våre forelesere i 2023:

Oslo: Utvikling av produksjonsklare store språkmodeller

Alexander Vaagan, Chief Data Scientist

Store språkmodeller (LLM) gjør det mulig for data scientists å utvikle applikasjoner de tidligere ikke kunne. Mange bedrifter eksperimenterer med prototyp-applikasjoner drevet av LLM. Å flytte LLM-applikasjoner fra Proof of Concept (PoC) til produksjon kan være utfordrende fordi nødvendige prosesser, arkitekturer og verktøy fortsatt er i utviklingsstadiet. I denne presentasjonen vil vi utforske noen av utfordringene vi har opplevd når vi bygger en LLM-løsning på Enterprise-nivå samt krysningen mellom data science og programvareutvikling for slike prosjekter.

Om Alexander

Alexander har bred erfaring i datadrevne prosjekter for bransjer som retail, helse, energi, telekom og finans. Han har 20+ år erfaring fra IT-industrien der 10 er innenfor kunstig intelligens og maskinlæring. Ofte tar han rollen som ML-løsningsarkitekt og prosjektleder i prosjekter innenfor maskinlæring og avansert analyse.

Trondheim: Optimalt landbruk: optimalisering av fôr til svin ved bruk av maskinlæring/AI 

Lillian Smestad, Senior Data Scientist

Inmeta og Felleskjøpet: I samarbeid med Felleskjøpet utvikler vi en moderne skyløsning for fôrrasjonering til svin. Denne skal brukes til å rådgi bønder om hvordan best mulig drive oppdrett av gris fra et fôrperspektiv. Avansert analyse utgjør en viktig komponent i løsningen: den optimerer sammensetning av fôr til svin. Optimeringen tar hensyn til tilgjengelige råvarer, krav til næringsinnhold basert på ønsket tilvekst, type gris og fôringsanlegg.

Om Lillian

Ved siden av sin jobb som Senior Data Scientist i Inmeta, er hun en TEDx-speaker, har en PhD i partikkelfysikk, har lang erfaring fra forskningslaboratoriet CERN, og tatt del i oppdagelsen av Higgsbosonet (Nobelprisen i fysikk 2013). Lillian er engasjert i å dele kunnskap og å bygge fellesskap, for eksempel som grunnleggende styremedlem i Oslo.AI. Hun kom nylig på listen Hyperright Nordic 100 in Data, Analytics and AI 2023.

Trondheim: 10 viktige erfaringer fra 200 AI-prosjekter

Henrik Slettene, leder for kunstig intelligens

Vi byr på vår hemmelige oppskrift om hvordan kunstig intelligens og store språkmodeller utløser synlige gevinster i næringslivet og i offentlig sektor. Bli med på et lærerikt foredrag inspirert av mantraet «godt gjort betyr mer enn godt sagt».

Om Henrik

Henrik har 20 år + erfaring som konsulent og leder i diverse IT-selskaper. Han har også bred erfaring innenfor flere bransjer som energi, forsvar, produksjon, olje og gass, og bruk av data, analyser og kunstig intelligens i forretningssammenheng.

Trondheim og Bergen: Fra ESG-rapportering til bærekraftig virksomhetsstyring

David Aas Correia, senior konsulent datainnsikt, Make Data Smart Bergen

Hvordan sikre fokus på de riktige dataene for virksomheten for effektiv styring i en tid hvor bærekraft er en strategisk nødvendighet for enhver virksomhet.

Om David

David er en inspirerende foredragsholder og erfaren konsulent som bistår virksomheter med dataanalyse og BI-løsninger som sikrer innsikt og faktabaserte beslutninger. David har et høyt engasjement for kompetanseutvikling, er aktiv i Den norske dataforening som medlem i Landsstyret og er styreleder for region Sør-Øst. I 2022 David kåret til Hyperight AB "Nordic 100 in Data, Analytics & AI".

Arrangert av Den norske Dataforening

Make Data Smart arrangeres av Den norske dataforening sin faggruppe innen Business Intelligence & Analytics. Faggruppen er et ledende nettverk for utveksling av erfaring, kunnskap og trender innen Business Intelligence og Analytics som blant annet arrangerer konferansen Make Data Smart og Innsiktsprisen årlig, i tillegg til seminarer og jevnlige nettverksmøter.