Data skal belyse om kjernekraft er aktuelt for Norge gjennom doktorgradprosjekt i Inmeta

Inmeta har fått finansiering til doktorgradprosjektet «Er kjernekraft aktuelt for Norge?». Prosjektet, som skal gjennomføres av stipendiat og dataforsker i Inmeta, Vala M. Valsdottir, skal utforske hvordan tilgjengelige data og maskinlæring kan benyttes til å vurdere den optimale løsningen for bygging av kjernekraft som industri i Norge.

Publisert: 05.10.2023

Lesetid: ca 5 min

Vala M. Valsdottir i Inmetas kontorlokaler i Nydalen

Vala M. Valsdottir

Med en verden i klimakrise og forpliktelser om å redusere klimautslipp samtidig som energiforbruket vårt øker, har debatten rundt kjernekraft som energikilde i Norge fått økende fokus. I 2022 bevilget Regjeringen 200 millioner kroner til et nytt senter Norsk nukleært forskningssenter som er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt med mål om å øke den nukleære kompetansen i Norge.

Formålet med doktorgradprosjektet, som er knyttet til det nye forskningssenteret, er å bidra med data ekspertise og utvikle faktabaserte modeller som ved hjelp av tilgjengelige data skal kunne belyse sentrale spørsmål for å kunne ta beslutninger om kjernekraft. Forskningen vil bidra til å fremme kunnskap og innovasjon innen energisektoren:

- Prosjektet tar sikte på å bruke tilgjengelige data for å utføre grundige analyser og gi et helhetlig bilde, slik at det kan tas faktabaserte beslutninger om hvorvidt kjernekraft bør inkluderes i norsk energimiks. Målet er å bruke grunnlagsdata for å sammenligne dagens forskning med hvordan kjernekraftindustrien opererer i andre land, med den hensikt å estimere den faktiske verdien ved å etablere kjernekraft som en industri i Norge, sier stipendiat og dataforsker i Inmeta, Vala Maria Valsdottir.

Vala M. Valsdottir, Dataforsker og Lillian Smestad, Senior Data Scientist og prosjektveileder

Vala M. Valsdottir, Dataforsker og Lillian Smestad, Senior Data Scientist og prosjektveileder

Med stipendiatet ønsker Inmeta å bidra til å fremme forskning og utvikling innen energisektoren: 

- Vi tror at investering i talent og kunnskap er nøkkelen til å finne bærekraftige løsninger. Vala er en fremragende konsulent med stor lidenskap for kjernekraftforsking og solid kompetanse om hvordan data og maskinlæring kan benyttes for å belyse komplekse problemstillinger. Vi er glade for å kunne støtte arbeidet med å knytte næringslivet tettere til forskningsfronten, og ser frem til resultatene som vil komme ut av doktorgradsavhandlingen, sier Henrik Slettene, leder for kunstig intelligens i Inmeta.

- Jeg synes dette er et utrolig spennende prosjekt og mener at Vala er den ideelle kandidaten for å jobbe med denne problemstillingen. Vi i Norsk nukleært forskningssenter er også veldig glade for å ha med Inmeta på laget inn i senteret, sier Professor Sunniva Siem, veileder fra Universitetet i Oslo og leder for Norsk nukleært forskningssenter.

Forskningsrådet annonserte i september at næringslivet har fått bevilget 50 millioner kroner til doktorgradprosjekter. Til sammen kan 26 stipendiater gjennomføre en doktorgrad i egen bedrift. I pressemeldingen understrekte forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch betydningen ordningen har og viktigheten av samarbeid mellom akademia og industri:

– Norge trenger et næringsliv som forsker. Doktorgradsprosjekter som gjennomføres i bedrifter skaper kunnskap som gir bedriftene et konkurransefortrinn som igjen bidrar til å skape nye løsninger og nye arbeidsplasser, uttalte Borch.

Forretningsmodeller for framtidens nullutslippsluftfart og behandlingsprogram for par der en eller begge har en psykisk lidelse og risikoen er blant de andre prosjektene som er innvilget støtte.

– I en tid med store globale utfordringer og rask teknologisk utvikling, er det viktig knytte næringslivet tettere til forskningsfronten. Et næringsliv som forsker vil også være avgjørende for norsk verdiskaping og at norske bedrifter skal lykkes i den internasjonale konkurransen. Nærings-ph.d.- er et konkret tiltak som bidrar til denne visjonen, sa administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit i den samme pressemeldingen.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Vala Maria Valsdottir, senior data scientist i Inmeta 
Mobil: +47 988 00 095
E-post: vala.valsdottir@inmeta.no

Henrik Slettene, leder kunstig intelligens i Inmeta
Mobil: +47 951 80 841
E-post: henrik.slettene@inmeta.no

Line Löfgreen, markedsdirektør i Inmeta
Mobil: +47 90 69 08 78
E-post: line.lofgreen@inmeta.no

Om Inmeta

Inmeta er et konsulentselskap i Crayon med ledende fagekspertise innen kunstig intelligens som hjelper virksomheter nå sine forretningsmål ved å realisere verdi fra data. Selskapet tilbyr konsulent- og rådgivningstjenester innen digital transformasjon og innovasjon, og har solide fagmiljøer innen forretningsrådgivning, kunstig intelligens, datainnsikt, systemutvikling og teknologi, brukeropplevelse og design og digital samhandling. Inmeta har 300 ansatte fordelt på Oslo, Bergen, Hamar, Trondheim og Stockholm.