Inmetas Hackathon for en mer bærekraftig tekstilbransje

16. Februar 2023 samlet Inmeta 180 kollegaer til vårt største Hackathon noensinne for å utvikle nye konsepter som kan løse de store miljøutfordringene tekstilindustrien står overfor. "Impacting the Future of Textiles“ ble arrangert i samarbeid med vår kunde NF&TA, næringsklyngen for aktører i den norske mote- sport og tekstilbransjen. 

Publisert: 13.03.2023

Lesetid: ca 5 min

Inmeta Hackathon 2023 Impacting the Future of Textiles

Inmeta Hackathon 2023 Impacting the Future of Textiles

"Næringen er preget av overproduksjon og overforbruk. Mindre enn 1% av klærne våre blir til nye klær"
"Impacting the Future of Textiles“ ble arrangert i samarbeid med vår kunde NF&TA, næringsklyngen for aktører i den norske mote- sport og tekstilbransjen.

En bransje med behov for omstilling

Klesindustrien står for rundt 10 prosent av verdens samlede CO₂-utslipp. Det er mer enn fly og skipsfart til sammen. Vi lever i en verden preget med overproduksjon og overforbruk, hvor levetiden på plaggene er kort, og mindre enn 1% av brukte plagg blir resirkulert. For å nå klimamålene å tekstilbransjen bli grønnere, og forbruket må ned.

Linda Refvik, daglig leder i NF&TA, sparket i gang dagen med å fortelle mer om utfordringene bransjen står overfor, og hvordan det påvirker klima, miljø og samfunn og hva som skal til for en fremtidig sirkulær tekstilnæring. Hun delte også innsikt fra en intern undersøkelse vi sendt ut i forkant om hvordan vi ansatte selv i Inmeta forholder oss til klær, gjenbruk og bevissthet rundt bærekraftige valg.

Linda Refvik, daglig leder i NF&TA Foto: Ricardofoto AS

Linda Refvik, daglig leder i NF&TA Foto: Ricardofoto AS

– «50% av deltagerne i undersøkelsen handlet 20 plagg eller mindre i året og undersøkelsen viste at de fleste ikke var opptatt av klær og mote. Da var det ekstra gøy å se en så engasjert gjeng jobbe med utfordringene til tekstilnæringen gjennom dagen» sier Linda Refvik.

Deretter ble alle satt i 24 tverrfaglige team hvor ulike roller og fagfelt var representert for samarbeide. Disse gruppene ble fordelt på seks ulike temaer med konkrete problemstillinger som skulle løses gjennom digital endring og datadrevet innovasjon:

Bærekraftig forbrukeradferd:

Tjeneste for å hjelpe forbrukere med å ta gode bærekraftige valg knyttet til klær og tekstil.

Økt gjenbruk:

Tjeneste som forenkler og forbedrer salg av gjenbrukstekstiler blant forbrukere.

Fremtidens digitale mote:

Tjeneste for å bygge motekultur og styrke merkevarer i den digitale sfære i en fremtid med mindre forbruk.

Økt kunnskap i bransjen:

Tjeneste som formidler kunnskap og læring for tekstilbransjen.

En datadrevet tekstilbransje:

Datatjeneste som skaper verdi for tekstilbransjen ved å samle relevante data.

Digital omstilling

Tjeneste som skal sikre omstilling i tekstilbransjen mot 2050.

Kåring av vinnerne

Under arbeidstiden på dagen kunne også lagene vinne ekstrapoeng gjennom ‘badges’ der noen var enkle, og andre vanskeligere å få.

Fargerike og morsomme buttons for å markere ekstrapoeng Foto: Ricardofoto AS

Fargerike og morsomme buttons for å markere ekstrapoeng Foto: Ricardofoto AS

Etter avstemming på tema-nivå møttes finalistene på kvelden til en pitchekonkurranse hvor juryen kåret 3 vinnerlag:


⭐️ The Impact Award – For ideen med størst forretningsverdi for bransjen 
⭐️ The Innovation Award – For beste innovative, kreative idé 
⭐️ Badger Grabbers – Til laget som samlet flest poeng i løpet av dagen

En av vinnerne var gruppen til Caspar Høeg, som jobber som fullstack-utvikler. Laget hans stakk av med prisen Impact Award:

– "Vi startet med generell brainstorming og diskuterte fordeler og ulemper ved ulike tilnærminger. Etter noen timer snevret vi inn ideene, og ble stadig mer fokusert på en politisk løsning, idet bransjen ser ut til å ha lite insentiv til å regulere seg selv på dette området. En ny merkeordning, i et marked med mange, måtte til slutt vike for KlesPant.no, som ble konseptet vi spant videre på. Til slutt tror jeg vi kom frem til noe som er enkelt å formidle, med klare økonomiske bærekraftige insentiver til den enkelte, lite infrastruktur og noe som kan bygges på eksisterende, veletablert teknologi.", sier han.

Linda Refvik deler ut Impact Award på scenen til vinnerlaget

Linda Refvik deler ut Impact Award på scenen til vinnerlaget

Hackathonet resulterte i løsninger og ideer som vil tas i bruk

- "Vi er så imponerte over alle de innovative konseptene som ble utviklet i løpet av dagen, og ikke minst det store engasjementet som ble mobilisert for denne viktige saken. Å jobbe kreativt og tverrfaglig med en problemstilling som angår oss alle som forbrukere er en fantastisk god måte å vise hvor mye vi kan få til når vi slår hodene sammen. Vi gleder oss stort til å fortsette reisen med å bidra til å snu tekstilreisen i riktig retning sammen med NF&TA", sier Line Löfgreen, Markedssjef i Inmeta.

I dag bistår Inmeta NF&TA på flere områder. Utfallet av Hackathonet er direkte overførbart til de prosjektene vi allerede kjører. Vi jobber med flere bransjeløsninger blant annet; veikart mot 2050, kunnskapsløsning og opplysningskontor. Under denne dagen har det kommet flere gullkorn som vil bli tatt med inn i det pågående arbeidet.
– “Tekstilnæringen står foran en transformasjon, der mye vil handle om økt behov for solid data og digitalisering. I den forbindelse er partnerskap som det NF&TA og Inmeta har utviklet utrolig viktig som fører til fruktbare prosjekter,” sier Linda Refvik, daglig leder i NF&TA.