Frihet og trygghet til å være deg selv

5000 ansatte i norske virksomheter delte nylig sin opplevelse av hvordan de har det på arbeidsplassen i en unik data-dugnad i regi av Oslo Pride. Resultatet viser at det dessverre fortsatt er en vei å gå før alle føler at de kan være seg selv på jobb. Vi støtter helhjertet opp om Pride. Arbeidet for å fremme frihet og trygghet til å være deg selv kan ikke gå for langt.

Publisert: 26.06.2024

Lesetid: ca 4 min

Hans Vigstad, Adm.dir i Inmeta med åpne armer

Foto: CF Kolonihagen

– Som arbeidsgiver har vi ingenting med hvem du elsker, men vi bryr oss om hvordan du har det. Vi har fortsatt en vei å gå, ikke bare for skeives rettigheter, men for mange minoritetsgrupper, og næringslivet har et viktig ansvar sier Hans Vigstad, administrerende direktør i Inmeta.

Grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfriheten er fortsatt ingen selvfølge i store deler av verden. Vi ser også økning av polarisering, frykt og feilinformasjon, og for to år siden var Pride et terrormål i Norge.

I Inmeta er det en selvfølge at alle ansatte skal oppleve trygghet og føle seg verdsatt og respektert. Derfor er det også en selvfølge å markere Pride for å vise vår overbevisning og vilje til å stå opp for samfunnet vi vil ha: Et sted der vi alle fritt og trygt kan være den vi er.

Data-dugnad for å bringe ny innsikt til bordet

I år var Inmeta stolt samarbeidspartner da Oslo Pride og Equality Check inviterte til data-dugnad for å få faktabasert innsikt i hvordan det egentlig er å være skeiv på arbeidsplassen. Totalt 5000 ansatte i norske virksomheter delte sin opplevelse i undersøkelsen.

Dessverre viser tallene at det fortsatt er en vei å gå før alle føler at de kan være seg selv på jobb. Skeive opplever mer friksjon i arbeidslivet i form av mer ubevisst diskriminering, flere vitser og kommentarer om gruppen de tilhører og mindre like muligheter.

– Det er lett å anta at man har kommet i mål, og det er mye vi skulle hatt bedre data på. Derfor var det viktig for oss å gi våre ansatte mulighet til å være med på den frivillige undersøkelsen som Oslo Pride gjennomførte, sier Vigstad.

Formålet med undersøkelsen er å bringe ny innsikt til bordet, og bidra til å katalysere arbeidet for å sikre like muligheter og oppmuntre til samarbeid.

Trygge omgivelser for innovasjon

Et aktivt fokus på mangfold og inkludering er viktig for å sikre at alle ansatte når sitt fulle potensial – uansett hvem de er. Som konsulenthus lever Inmeta av å matche kloke hoder med kunder for å løse utfordringer, innovere og skape verdi. Det gjøres best når folk får utfolde seg i trygge og inkluderende omgivelser.

– Mennesker som respekteres og føler seg trygge til å være seg selv har bedre forutsetninger for å være kreative og hente ut det beste av seg selv. Evnen til å tenke ut nye konsepter, tjenester og ideer er kritisk for virksomheter som ønsker å lykkes bedre, sier Vigstad.

Vigstad leder 300 dyktige konsulenter i Inmeta med ulik bakgrunn og opphav. Han er spesielt stolt av bredden og mangfoldet de ansatte representerer med over 30 ulike nasjonaliteter og 25% kvinner i en bransje som har vært preget av mannsdominans.

– Om alle er like blir også alt likt. Mangfold preger både arbeidsmiljøet og tjenestene og konseptene vi utvikler. Mangfold gir bedre løsninger for hele samfunnet. Vi jobber hver dag sammen for en kultur og en hverdag der trygghet og åpenhet står i front. Det at vi er forskjellige fortjener å feires, avslutter Vigstad.

Oslo Pride Business Forum

Resultatet av undersøkelsen til Oslo Pride og Equality Check ble lansert 25. juni på Oslo Pride Business Forum. Der stilte vi med representanter fra HR og marked for å få inspirasjon til hvordan vi kan jobbe videre med mangfold og inkludering i Inmeta.

Vi takker Oslo Business Forum for et fantastisk og innholdsrikt event med spennende debatter rundt viktigheten av Pride, mangfold på arbeidsplassen og hvordan abeide mot et fellesskap i en polarisert verden.

Pride i Inmeta

I Inmeta feiret vi Pride sammen med vårt morselskap Crayon på takterrassen vår i Nydalen, etterfulgt av en tur til Pride Park. Det va solfylt ettermiddag med god stemning, mat , drikke og musikk (se bilder under).

Inmeta ønsker alle Happy Pride! 🌈

3 glade inmetaer feirer pride på takterrassen i Nydalen