Pride er fortsatt viktig

Pride handler om mangfold, inkludering og retten til å elske hvem vi vil – en grunnleggende forutsetning for et rettferdig demokrati.

Publisert: 27.06.2023

Lesetid: ca 5 min

Det fortsatt mangel på toleranse og kunnskap i samfunnet som gjør det vanskelig for mange å leve livet sitt slik de ønsker og å være den de er. Som virksomhet har vi et viktig samfunnsansvar om å gjøre det vi kan for rettferdighet. Vi skal være trygge på jobb og i samfunnet uansett legning, kjønn, etnisitet, tro og religion. I Inmeta ønsker vi å være det hyggeligste konsulentselskapet å jobbe i for alle og bidra der vi kan.

Pride, mangfold og toleranse gir et bedre samfunn

Pride handler om trygghet og kjærlighet. Det er ingen trussel mot noen. Det handler om å kunne være seg selv helt og fullt og retten til å elske og eksistere. Vi må legge frykt og usikkerhet til side og ønske ulikhet velkommen, til gode for andres liv, helse og trygghet. Vi må bli mer bevisste på våre holdninger og synliggjøre støtten vår. 

Derfor feirer vi nå denne Pride-måneden og mangfold. Verden er på ingen måte svart og hvit, men kompleks og variert, fullt av farger og gråtoner – det samme er det med oss mennesker. Vi må jobbe for en verden der det er lov å være annerledes.

Trygghet og mangfold i Inmeta

I Inmeta er vi opptatt av våre ansatte og sikre trygge rammer og tillit. Alle våre ledere gjennomgår ledertrening der de lærer om psykologisk trygghet, og hvordan skape en trygg og god arbeidsplass.

Vår avdeling i design og brukeropplevelse jobber tett med kundene om inkluderende metodikk i hvordan man kommuniserer skriftlig og visuelt for en god brukerreise for alle som skal benytte seg av digitale løsninger. Her er det viktig at enten det er for kunder, innbyggere, forbrukere eller ansatte at løsningene er basert på god innsikt og gjør nytten den skal.

Oscar Thorbjørnsrud, tidligere Adm. dir, nå økonomisjef i Inmeta sier:

- Mangfold i Inmeta er viktig for vår kultur, og typen arbeidsplass vi ønsker og strekker oss for å være. I starten av juni gjennomførte vi en undersøkelse blant alle våre ansatte, der vi blant annet ba dem om å beskrive kulturen i Inmeta.

Åpen, inkluderende og uformell var fremtredende ord som ble løftet frem. Vi tror at med vår uformelle kultur, og måten vi jobber i samarbeid med kunden bidrar til en arbeidsplass der folk kan være seg selv og bli hørt. Som et selskap med over 300 ansatte er vi opptatt av å beholde det som gjør oss unike, nære, og omtenksomme.

Oscar Thorbjørnsrud, Økonomisjef i Inmeta med regnbueflagg i ansiktet

Oscar Thorbjørnsrud, Økonomisjef i Inmeta med regnbueflagg

«Inmeta bringer med seg godene fra å være et lite selskap, men høster fruktene av å være en del av noe større”. Her er det kort vei til beslutninger, men muligheter til å realisere ideer og initiativ» kom blant annet frem i den nevnte undersøkelsen.

Vi ønsker å være et godt sted å være for kompetanseheving, deling og læring.

Ikke bare er det det eneste riktige å gjøre, men det er også det som lønner seg. Gode opplevelser gir positivt omdømme og gjør at vi tiltrekker oss og beholder dyktige ansatte. Samtidig er mangfold kilde til styrke og innovasjon ved å samle ulike perspektiver, erfaringer og ideer, og gir mer robuste og gjennomtenkte beslutninger.

Elisabeth Heltne, HR ansvarlig sier:

– Fra et HR-perspektiv så er mangfold i Inmeta alle menneskene vi har på laget. Der er deres ulike alder, identitet, bakgrunn og personligheter, som sammen står for en god verdiskapning og kultur. Vi har et variert og sammensatt innslag av forskjellige kulturer som gjør det spennende å jobbe i her. 

I Inmeta setter vi stor pris på alle våre ansatte, og at alle kan komme på jobb akkurat som den de er en selvfølge. Vi jobber hver dag sammen med og for hverandre for at vi skal kunne ha en kultur og en hverdag der åpenhet, ærlighet og kjærlighet (til folk og fag) står i front.

Elisabeth Heltne, HR ansvarlig i Inmeta

Elisabeth Heltne, HR ansvarlig

Iver Antoine Daljord jobber som senior rådgiver i innovasjon og digital transformasjon i Management Consulting og mener at et sterkt mangfold, fokus på utvikling og påvirkning i egne arbeidsoppgaver gjør Inmeta til en unik arbeidsplass.

– I Inmeta står mennesker i fokus. Jeg merket umiddelbart at det sosiale aspektet er høyt prioritert. Gjennom utenlandsreiser, fagsamlinger og festligheter ble jeg godt kjent med mine kollegaer. Jeg fikk med en gang følelsen av at Inmeta har noe unikt, sier Iver, og jeg fortsetter å oppleve Inmeta som et inkluderende miljø der jeg kan være meg selv. 

Iver Antoine Daljord, senior rådgiver i innovasjon og digital transformasjon i Management Consulting

Iver Antoine Daljord jobber som senior rådgiver i innovasjon og digital transformasjon i Inmeta Management Consulting