FHI vinner Innsiktsprisen 2021

Inmeta gratulerer Folkehelseinstituttet (FHI) som vinner av Innsiktsprisen 2021, en årlig kåring i regi av Den norske dataforeningen! Prisen, som går til den virksomheten som kan vise til den beste innsiktsløsningen som har skapt verdi basert på data, maskinlæring eller analyse.

Publisert: 19.11.2021

Lesetid: ca 3 min

Fremskaffer kunnskap for å verne liv og helse

FHI mottok prisen med bakgrunn i Beredt C-19, deres beredskapsregister for Covid-19 som ble etablert på rekordtid i april 2020 for å sikre et sentralt støttesystem for håndtering av pandemien med sanntids data, og som fortsatt er i kontinuerlig utvikling.

Inmeta er stolte av å ha bidratt sammen med FHI på arkitektur og utvikling av den tekniske løsningen

"Fra minnepinner til sanntids datasjø"

I følge presentasjon av finalistene på Den norske dataforeningens hjemmesider var hensikten med løsningen "å hurtig fremskaffe oversikt og kunnskap om hvordan pandemien og tiltakene som er iverksatt, påvirker befolkningens helse, bruk av helsetjenester og helserelatert atferd".

Anja Schou Lindman, fungerende fagdirektør Forskning og analyse av helsetjenesten i Folkehelseinstituttet presenterte i forbindelse med kåringen prosjektet som ledet frem til løsningen "Beredt C19" som ble etablert i april 2020.

Hun redegjorde for at det ved siste pandemi tok flere år før vi fikk sikker kunnskap om effekt av vaksinasjon. For å få slik kunnskap må forskere ha tilgang til data som finnes i de gode helseregistrene i Norge og Norden, men juridiske og praktiske hindringer for å få rask tilgang til data, og koblingen mellom dem utgjør store utfordringer.

I forbindelse med Covid-19 eksploderte kunnskapsbehovet, og behovet for datakilder økte dramatisk.

Samskaping og innovasjon

Erlend Nikolaisen, Senior BI konsulent i Inmeta, har lang erfaring i å bistå virksomheter med å gå i dybden på datadrevet belsutningsstøtte, og har deltatt i prosjektet sammen med FHI:

"Vi er stolte av å kunne være en innovasjonspartner for FHI og bidra til utvikling av den tekniske løsningen som har støttet styringen av landet under pandemien. Det er utrolig hva man kan få til på kort varsel med begrensede ressurser når krisen rammer, og endringsviljen og samarbeid er tilstede", sier Erlend.

"Vi måtte tenke nytt i forhold til verktøy for å kunne levere løsningen veldig raskt og ivareta juridiske og praktiske krav og hinder. På kun tre uker bidro Inmeta i prosjektet på arkitektur og utvikling av en sanntids datasjø for kobling og tilgjengeliggjøring av data med innebygget personvern funksjonalitet" avslutter Erlend fornøyd.

Inmeta gratulerer også Elhub og Storebrand som finalister i kåringen av Innsiktsprisen 2021 og utvikling av innovative løsninger!