Dribblr: Ny sosial nettverksplattform for fotballbransjen

Dribblr er en norskutviklet sosial nettverks- og karriereplattform, som i samarbeid med Inmeta er designet og utviklet for topp- og breddefotball. Med det nylanserte sosiale nettverket vil Dribblr group revolusjonere fotballindustrien.

Publisert: 14.06.2022

Lesetid: ca 3 min

Ken André Wendel, gründer og daglig leder i Dribblr Group AS.

Foto: Dribblr Group

Dribblr er en norskutviklet sosial nettverks- og karriereplattform med mål å øke synligheten til fotballspillere i et globalt marked, ved å knytte spillere, trenere og klubber tettere sammen. I tillegg får spillerne adgang til innhold og verktøy som tilrettelegger for vekst og utvikling hos den enkelte spiller - både på og utenfor banen. Klubbene vil få større tilgang til prestasjonsbaserte data, og dermed øke muligheten for å finne relevante spillere som matcher best med den enkelte klubb.

I første omgang lanseres Dribblr for alle fotballspillere i Norge. På plattformen kan spilleren skape en egen profil og knytte kontakt til venner og lagkamerater, etterhvert også de fotballklubber som blir en del av plattformen.

- Dribblr ønsker å utfordre maktbalansen i moderne fotball. Gjennom å redusere avstanden mellom topp- og bredde er vår ambisjon å gi spillerne flere og bedre muligheter for utvikling og synlighet. En av måtene vi kan bidra på, er å gi klubbene bedre tilgang til prestasjonsbaserte, og oppdaterte data fra spillere. Vi ser at det fortsatt finnes utfordringer knyttet til synlighet for spillere som befinner seg utenfor de største treningsmiljøene, og da spesielt nedover i divisjonene. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Ken André Wendel, gründer og daglig leder i Dribblr Group AS.

Spilleren kan løpende oppdatere egen profil med ferdighetsnivå, posisjon på banen, og prestasjonsdata fra trening og kamp. Spilleren har også mulighet til å dele video og bildemateriale direkte med sine følgere, for eksempel med lagkamerater.

Videre ønsker Dribblr ikke bare å utvikle den fotballfaglige delen av det å være fotballspiller. Derfor vil spillerne også få adgang til veiledning og nyttig kunnskap om ernæring, fysisk trening og mental helse.

- Uansett om du er fotballspiller i Norge, Brasil eller Ghana, så ønsker vi å gjøre det enkelt for deg å ta informerte valg som bidrar positivt til din utvikling. Dribblr skal bidra til å få ut potensialet ditt - både på og utenfor banen. I tråd med våre verdier skal Dribblr også bidra til å utvikle, og styrke gode rollemodeller ute i klubbene, fortsetter Ken André Wendel, gründer og daglig leder i Dribblr Group AS.

Dribblr er utviklet med støtte fra Innovasjon Norge. Design og utvikling av den teknologiske plattformen er levert av Inmeta, et konsulentselskap i Crayon gruppen med et solid fagmiljø innen digital innovasjon. Appen er lansert på AppStore og Google Play, deretter følger lansering i flere land. Første fase av lanseringen inneholder spillerdelen av Dribblr. Deretter er planen å fase inn nordiske klubber mot slutten av 2022.