Masterdata Management

Master Data Management (MDM) spiller en avgjørende rolle i å styrke organisasjonens datadrevne strategier og operasjoner. Med en MDM-løsning sikrer du høy datakvalitet og konsistens på tvers av systemer og applikasjoner.

MDM, også kalt Grunndataforvaltning på norsk, er en betegnelse for å samle og organisere data som er bedriftskritiske. Ofte er dette informasjon om ansatte eller kunder, salg, produkter og tjenester virksomheten tilbyr som brukes i flere områder av organisasjonen og på tvers av systemer internt.

En MDM-løsning henter disse dataene fra ulike kilder, samler dem i ett system og holder de oppdatert og validert.

Oppnå bedre styring og utnyttelse av kritiske dataressurser

Oppsummert kan en MDM-løsning hjelpe organisasjoner med å oppnå bedre styring og utnyttelse av kritiske dataressurser, noe som fører til besparelse av tid, økt konkurransedyktighet og bedre evne til å tilpasse seg endringer i markedet.

Noen av fordelene med Master Data Management:

1. Datakvalitet og konsistens:
Bidrar til å sikre at deres viktigste data (masterdata) er nøyaktige og konsistente på tvers av alle systemer og applikasjoner. Høy kvalitet reduserer feil som kan oppstå på grunn av redundans eller inkonsekvente data.

2. Bedre beslutningstaking: 

Ved å ha ett enkelt, autoritativt kildesystem for masterdata, kan organisasjonen ta bedre beslutninger. Konsistente og pålitelige data gir ledere et mer pålitelig grunnlag for analyse, prognoser, forretningsutvikling og strategiske beslutninger.

3. Økt effektivitet og produktivitet:

Reduserer behovet for manuelle rutiner og datakorrigering ved å automatisere prosesser for å taste inn data, vedlikehold og oppdateringer. Dette frigjør tid og ressurser som kan brukes på mer verdiskapende oppgaver.

4. Bedre kundetilfredshet og kundeopplevelse:

Sikrer at kundedata er nøyaktige og oppdaterte på tvers av alle systemer og berøringspunkter. Dette fører til en mer personlig og sømløs kundeopplevelse, som kan bidra til å øke kundetilfredsheten og lojaliteten.

5. Etterlevelse av myndighetskrav: 

Bidrar til å oppfylle regelverk og etterlevelse av lover og forskrifter ved å sikre at dataene er korrekte, fullstendige og sikre. Dette reduserer risikoen for sanksjoner, bøter eller tap av omdømme som følge av feilaktige eller utilstrekkelige data.

6. Bedre integrasjon og samarbeid: 

integrerer data på tvers av ulike forretningsområder og systemer, slik at informasjonen kan deles og gjenbrukes på tvers av organisasjonen. Dette fremmer samarbeid og informasjonsdeling på tvers av avdelinger og bidrar til å bryte ned siloer.

7. Skalerbarhet og fleksibilitet: 

Kan tilpasses organisasjonens voksende behov og endringer i forretningsmiljøet over tid. 

La oss hjelpe deg med å lykkes med din Master Data Management-løsning. 

Tom Arman Hanssen
Tom Hanssen

Forretningsutvikler
Datainnsikt og analyse

Kontakt oss for å vite mer om hvordan vi kan bistå deg på din datareise

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg så snart vi kan.

For å kunne kontakte deg trenger vi å lagre og behandle dine personopplysninger. Ved å sende inn dette skjemaet aksepterer du vår privacy policy. Les mer om hvordan vi håndterer din data.

Ved å krysse av her gir du oss tillatelse til å sende deg nyhetsbrev på e-post. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på linken i bunnen av alle våre nyhetsbrev. 

Datainnsikt og analyse

Vi tilbyr fagekspertise og teknologi som sikrer innsiktsfulle beslutninger, datadrevet virksomhetsstyring og innovasjon.

Fornøyd Inmeta-konsulent foran stor PC skjerm i kontor på Nydalen med to kolleger bak seg