Bærekraftsdata (ESG)

Nå som det har kommet strengere reguleringer og krav til bærekraftsrapportering vil dette vil by på utfordringer for virksomheter som ikke har kontroll på sine data.

I Inmeta kan vi hjelpe med å ta kontroll over deres bærekraftsdata. Vi kan bistå med å forankre bærekraft i datastrategien og finne de rette strukturene og teknologiene som trengs for å realisere verdien av datene.

Gjør dataene klare for nye krav og reguleringer

ESG står for Environmental, Social, and Governance (på norsk; miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold) og er kriterier som brukes for å måle og vurdere bærekraftsarbeideti en virksomhet.

For å imøtekomme kravene må du kunne rapportere relevant og pålitelig informasjon om at deres virksomhet er i tråd med FNs bærekraftsmål og løser samfunns- og miljøproblemer. Dere må kunne informere om påvirkningen selskapet har på bærekraftsforholdene rundt dere, og hvordan dette påvirker deres mulighet for langsiktig verdiskapning.

Bærekraftsrapportering skal attesteres og det vil bli gjort tilsyn på opplysningene som gis.

God datakvalitet må til

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) tredde i kraft i EU regnskapsåret 2023 og gradvis innført i Norge fra regnskapsåret 2024.

Dette gjør at informasjon om deres bærekraftsaktiviteter og -resultater blir essensielt i tiden fremover. Denne informasjonen må lagres, bearbeides og kvalitetssikres før den kan brukes i rapportering og kommunikasjon.

Her finnes det mange løsninger og systemer som kan tas i bruk. Men først er det lurt å ha en forankret datastrategi og -plattform for å få best mulig utbytte.

Hvorfor datastrategi er viktig for bærekraftsdata

 • Bedrer samarbeidet

Forbedrer samarbeid om strategiske målsetninger rundt dataplattform og datadrevne prosesser

 • Bedrer håndtering av prosessene

Hjelper med standardisering, automatisering og dokumentering av alle prosesser tilknyttet datafangst, -tranformasjon og lagring

 • Sikrer felles dataprodukter

Sikrer felles dataprodukter som kan brukes på tvers og gi grunnlag for virksomhetsstyring, rapportering og bærekraftsmål, som netto null, EU taksonomi, og SBTi

 • Sikrer gode prosesser

Tilfører kvalitetsprosesser på bærekraftsdata som kan revideres og ettergås 

 • Sikrer felles datamodeller

Integrerer bærekraft med andre relevante datadomener og sikre felles datamodeller

 • Frigjør tid og ressurser

Frigjør tid for analytikere og reduserer risiko for manuelle feil

Hvordan komme i gang med å få kontroll på deres bærekraftsdata

 1. Beskriv og forankre bærekraft sin rolle i datastrategien
 2. Kartlegg og etabler nåsituasjonen for dine bærekraftsdata – hvilke data trengs, og hva er viktigst?
 3. Sett opp en tidslinje for integrasjoner og datakilder som sikrer oppfyllelse av strategiske målsetninger og rapporteringskrav
 4. Sikre intern forankring og organisering rundt bærekraftsdata da det vil kreve eierskap til prosesser og samarbeid på tvers
 5. Etabler tydelig plan og ansvarsfordeling med verdiforslag, estimater, avhengigheter, tidslinje og ressursbehov

Om du har den interne forankringen på plass, eller er i gang med dataplattform kan du starte arbeidet med konkrete bruksområder og integrasjoner, datamodellering og tilgjengeliggjøring av bærekraftsdata.

Ta kontakt for å få hjelp til å få kontroll og lykkes med dine bærekraftsdata

David Aas Correia

Senior konsulent
Datainnsikt og analyse

Kontakt oss for å vite mer om hvordan vi kan bistå deg på din datareise

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg så snart vi kan.

For å kunne kontakte deg trenger vi å lagre og behandle dine personopplysninger. Ved å sende inn dette skjemaet aksepterer du vår privacy policy. Les mer om hvordan vi håndterer din data.

Ved å krysse av her gir du oss tillatelse til å sende deg nyhetsbrev på e-post. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på linken i bunnen av alle våre nyhetsbrev. 

Datainnsikt og analyse

Vi tilbyr fagekspertise og teknologi som sikrer innsiktsfulle beslutninger, datadrevet virksomhetsstyring og innovasjon.

Fornøyd Inmeta-konsulent foran stor PC skjerm i kontor på Nydalen med to kolleger bak seg