Inmeta etablerer seg i Sverige

[Oslo, 17. september 2023] Det nye kontoret i Stockholm er første skritt på reisen når Inmeta skal bli Nordens fremste kompetansesenter på datainnsikt. Målet er å doble antallet konsulenter innen fagområdet de neste tre årene. 

Publisert: 17.09.2023

Lesetid: ca 3 min

Michael Jacobs og Frank Kjærvoll

Fra venstre: Michael Jacobs, Executive Vice President Nordics, Crayon Frank Kjærvoll, Head of Data Insight Oslo, Inmeta

Inmeta, et norsk konsulentselskap i Crayon, åpner i første omgang kontor i Stockholm, samlokalisert med Crayon. Ambisjonen frem til 2026 er å bli kjent som Nordens fremste kompetansemiljø på datainnsikt.

- Det er gøy å endelig kunne dele nyheten om vår ekspansjon i Norden. Vi investerer for å svare på den store etterspørselen på tvers av regionen etter tjenester som hjelper virksomheter å hente ut verdier fra sine data. I de siste årene har vi bygget et av de beste kompetansesentrene innen dataanalyse i Norge. Nå er det tid for å bringe denne ekspertisen til å bistå kunder i resten av Norden og utnytte Crayon sitt veletablerte lokale nettverk, sier Frank Kjærvoll, som leder Datainnsikts-avdelingen til Inmeta i Oslo.

Selskapet tilbyr konsulent- og rådgivningstjenester innen digital transformasjon og innovasjon, og har 300 ansatte i Oslo, Bergen, Hamar og Trondheim. Tilgang på denne kompetansen skal nå eksporteres for å hjelpe virksomheter over hele Norden med å ta bedre beslutninger og drive mer effektivt.

- Våre analyser viser at Norden er klar for en ny aktør med en offensiv tilnærming. Vi starter med Sverige, deretter er det naturlig å vokse østover og sørover. Internasjonale teknologipartnere som vi har gode partnerskap med er svært glade for satsingen, og har ønsket at vi skal vokse inn i deres markeder, sier Kjærvoll.

Skal doble antall ansatte

De siste tre årene har Inmeta økt fra 15 til 80 fagekserter innen datainnsikt. Omsetningen er nær firedoblet. Derfor er også intensjonen å doble dagens fagteam, og omsetningen på tjenester innen datainnsikt frem mot 2026. Utvidelsen skjer i tett samarbeid med Inmeta’s eierselskap Crayon.

- Veksten skal komme organisk, og det er heller ikke utenkelig at vi gjør oppkjøp om de riktige alternativene dukker opp. Vi har en sterk kultur for å realisere verdi fra data og en god driftsmodell som hjelper oss komme raskt i gang i Sverige. Vi er i dialog med flere kandidater for ansettelse og satser på en “flying start” denne høsten, sier Kjærvoll.

Satsningen i Sverige gir Crayons kunder tilgang til råd og konsulenttjenester knyttet til forretningsintelligens og dataanalyse. Etableringen vil skje i Crayons lokaler og med Crayons infrastruktur. Nordensjef i Crayon, Michael Jacobs, er entusiastisk for satsningen:

- Inmeta er en av juvelene i Crayon-konsernet som har levert sterke prestasjoner i over 20 år. Denne satsingen er en strategisk investering som kommer på bakgrunn av et behov på tvers av regionen for denne kompetansen, sier Jacobs.

Inmeta tilbyr rådgivning og konsulenttjenester som hjelper virksomheter å realisere verdi fra data, og etablerte Business Intelligence som eget fagområde allerede i 2003.

For mer informasjon ta kontakt med Line Löfgreen, Markedsdirektør i Inmeta på epost: line.lofgreen@inmeta.no eller mobil: 906 90 878.