Framveksten av vektordatabaser innen AI og utover

Som en utvikler som trer inn i AI-landskapet, må du være kjent med vektorembeddinger, vektordatabaser og arkitektur for å lykkes.

Vår senior full-stack-utvikler, Devlin Duldulao, tar deg gjennom hvordan du praktisk utfører dette i hans nye artikkel "The Rise of Vector Databases in AI and Beyond".

Publisert: 12.03.2024

Lesetid: ca 1 min

"The Rise of Vector Database in AI minimalistic graphic" Generated with AI (Bing Copilot) 12. mars 2024 kl. 0:28 p.m.

"The Rise of Vector Database in AI minimalistic graphic" Generated with AI Bing Copilot

Vektordatabaser, som tradisjonelt har blitt brukt i ulike applikasjoner innen søkefeltet, kan forbedre LLM-ers (store språkmodeller) evner og bidra til å unngå hallusinasjoner i AI-responser.

En vektordatabase er en samling data lagret som matematisk representasjon. Den gjør det enklere for maskinlæringsmodeller å huske tidligere inndata, noe som tillater at maskinlæring kan brukes til å drive søk, anbefalinger og tekstgenerering.

I artikkelen diskuterer Devlin vektorer, embeddinger, vektordatabaser og en arkitektur for AI-applikasjoner som du må være kjent med.