Et felles ansvar for inkluderende design

I dag ønsker de fleste store bedrifter å digitalisere tjenestene sine. Dette er supert for oss som kunder. Vi kan betale regninger, kjøpe billetter og bestille mat hjem på døra, - helt uten å gå ut av døra eller å sitte i lange telefonkøer.

Publisert: 16.03.2023

Lesetid: ca 2 min

I dag ønsker de fleste store bedrifter å digitalisere tjenestene sine. Dette er supert for oss som kunder. Vi kan betale regninger, kjøpe billetter og bestille mat hjem på døra, - helt uten å gå ut av døra eller å sitte i lange telefonkøer.

Med den økte forventingen av at folk flest skal løse sine egne oppgaver på nett, øker også ansvaret vi i teknologibransjen har på tilrettelegging for alle lag av befolkningen. Det handler om mer enn like muligheter for alle. Det føltes ikke så kritisk at 4 % av befolkningen ikke kunne lese avis på nett, men måtte lese papirutgaven. Men om 4 % av befolkningen ikke får betalt regningene sine, oppdatert BankID-en sin, eller mottar viktige beskjeder fra legen, så står vi ovenfor et velferdsproblem.

Derfor har vi i Inmeta et stort fokus på universell utforming av digitale tjenester. Slik forsikrer vi oss om at vi ikke bare utvikler tjenester for majoriteten, men for alle som trenger det. 

Kvinne i arbeidslokalene til Inmeta foran PC med PC-skjerm fylt med post-it lapper

Kvinne i arbeidslokalene til Inmeta foran PC med PC-skjerm fylt med post-it lapper

I Inmeta har vi gjort flere grep for å sikre at universell utforming blir sikret i alle ledd.

Universell utforming (UU) er ikke noe som skal komme som et hastverksarbeid på slutten av prosjekter for å opprettholde lovkravene. Det skal være en del av hele prosessen. Fra prosjektleder, via design og utvikling, og helt ned til testing og opplæring av redaktører. 

Som et tiltak for å sikre oppdatert og relevant kompetanse på UU, er vi medlem av International Association of Accessibility Professionals (IAAP). IAAP jobber for å forbedre profesjonelles kunnskap om tilgjengelighet, via kurs, sertifiseringer og nettverksbygging. Stadig flere av våre ansatte har sertifisering, eller jobber med å sertifisere seg. Igjennom sertifiseringsprogrammet får de opplæring i prinsipper for universell utforming, og må bestå en eksamen for å vise at de har forstått og kan implementere disse prinsippene i sine arbeider. Slik sikrer vi at vi har oppdatert kunnskap om krav og muligheter i et bredt lag av selskapet.