AI-drevet optimalisering av grisefôr hos Felleskjøpet AGRI

Felleskjøpet AGRI har sammen med Inmeta og Crayon utviklet en AI-drevet løsning for å optimalisere fôring av griser. Løsningen gjør at bøndene får mest mulig utbytte av sine investeringer i grisefôr og i tråd med norske dyrevelferdsstandarder.

Publisert: 28.05.2024

Lesetid: ca 5 min

Gris i binge

Gris i binge Foto: Felleskjøpet AGRI

Felleskjøpet AGRI, et ledendelandbrukssamvirke i Norge med spesialisering innen førsteklasses dyrefôr og landbruksforsyninger. har igangsatt et ambisiøst initiativ som tar sikte på å modernisere og forbedre grisefôring ved å kombinere teknologi og landbrukskunnskap. Målet med prosjektet er å forbedre grisenes ernæring, samtidig som det opprettholder de strenge dyrevelferdsstandardene i Norge.

Initiativet til Felleskjøpet AGRI var todelt: Det første steget var å identifisere de mest effektive fôringsteknikkene for griser, etterfulgt av en modernisering av fôringsprosessen selv. Dette prosjektet var mer enn bare en teknologisk utforskning.Det inkluderte også omfattende konsultasjoner med eksperter på feltet og fôr-rådgivere for å sikre at løsningene var praktisk anvendelige og realistiske.

For å hente ekspertise innen data og AI, henvendte Felleskjøpet AGRI seg til Crayon. Inmeta, et konsulentfirma innen Crayon-gruppen med solid erfaring innen avansert analyse og maskinlæring, ble engasjert for å bidra i prosjektet.

"Vi har jobbet med Inmeta tidligere, og med det å ha omfattende ekspertise innen data og AI føltes det som en god match," sa Odd Martin Moen, leder for data og analyse hos Felleskjøpet AGRI.

Kjernen i prosjektet var å takle utfordringen med å optimalisere blandingen av diverse fôringredienser for å tilfredsstille grisenes ernæringsbehov, og unngå over- eller underfôring, som kan resultere i helseproblemer og økonomiske tap.

Tilnærmingen tillot en grundig analyse av tilgjengelige fôringredienser, deres ernæringsverdier, og begrensningene av fôringssystemer på individuelle gårder, som kapasitet og nødvendig vanninnhold i fôrblandingen.

Fra idé til implementering

Løsningen til Felleskjøpet AGRI representerer en betydelig overgang fra tradisjonelle, manuelle, Excel-baserte metoder til et mer effektivt og skybasert system som bruker Power Apps, Power BI og en SQL-database. Den tidligere prosessen var sårbar for menneskelige feil og manglet en enkelt kilde til sannhet. Den moderniserte metoden effektiviserte ikke bare prosessen for fôring, men etablerte også et sentralisert datalager som reduserer risikoen for datamanipulasjon eller feil.

Verktøyet, hovedsakelig utformet for fôrrådgivere, beregner den optimale sammensetningen av fôringredienser. Løsningen tar i betraktning ulike faktorer, som grisenes ønskede vekstrate, rase og gårdens spesifikke fôringssystem. Denne tilpassede tilnærmingen optimaliserer grisenes helse og vekst og sikrer at ethvert individuelle ernæringsbehov blir nøyaktig oppfylt.

En avgjørende faktor for prosjektets suksess var fôrrådgiverne som også er sluttbrukerne sitt engasjement i utviklingsfasen.

“De er de som skal jobbe med dette nye verktøyet og vet nøyaktig hvilken informasjon som er nødvendig og hvordan den skal brukes i praksis. Det har vært en stor fordel å jobbe så tett med sluttbrukerne, noe som definitivt bidro til prosjektets suksess. Deres innsikt og tilbakemeldinger var avgjørende for å forbedre verktøyet og brukervennligheten, samt de praktiske funksjonene i landbruksmiljøer,” sier Moen.

Nå kan Felleskjøpet AGRI's fôrrådgivere enkelt ta med seg en bærbar datamaskin til grisebøndene, og sammen kan de etablere grunnlaget for optimalisering og utarbeide en anbefalt fôrplan for at bonden skal kunne fôre grisene optimalt.

Målbare resultater og bredere påvirkninger

Felleskjøpet AGRI sin nyskapende løsning har effektivisert praksisen for grisefôring, noe som lar bønder blande fôringrediensene på den mest kostnadseffektive måten, samtidig som grisenes helse og vekst blir optimalisert.

Ved å samarbeide tett med landbruksmiljøet og forstå deres behov, har Felleskjøpet AGRI klart å utvikle et moderne verktøy som er teknologisk avansert, men også intuitivt og brukervennlig for rådgiverne.

Prosjektet har også fordeler fra et bærekraftsperspektiv. Ved å optimalisere fôringen bidrar det til bærekraftige landbrukspraksiser, reduserer avfall og forbedrer utnyttelsen av ressurser. Suksessen med dette prosjektet tilrettelegger for muligheter for lignende teknologiske initiativer i andre deler av landbruket, som potensielt kan endre sektorens tilnærming til bærekraft og produktivitet.

“Jeg er glad for at optimaliseringsprosjektet var i tide og til budsjett,"sier Moen. Han legger til:

Quote

Vi er her for bøndene for å sikre at dyrene deres får den rette blandingen av matvarer, og dette prosjektet forbedrer ikke bare effektiviteten av griseoppdrett, men stemmer også overens med bredere mål om bærekraftig landbruk og dyrevelferd på tvers av landbrukssektoren. Quote

Odd Martin Moen.

leder for data og analyse

Satsningen til Felleskjøpet AGRI på å optimalisere praksisen for grisefôring demonstrerer hvordan teknologi kan transformere tradisjonelle sektorer som landbruket. Med suksess i å kombinere teknologisk innovasjon med praktisk landbrukskunnskap, har de etablert en ny bransjestandard.

For mer informasjon, ta kontakt
Henrik Slettene Leder for kunstig intelligens i Inmeta
Henrik Slettene

Avdelingsleder
Kunstig Intelligens