Gjennomføringsledelse

Våre spesialister innen gjennomføringsledelse har den nødvendige erfaringen og kompetansen til å støtte din virksomhet gjennom hele prosessen fra strategiutvikling til verdiskaping, gjennom operasjonalisering av strategiene. En strategi er kun så effektiv som dens gjennomføring. Sammen sikrer vi at din virksomhet omsetter den forventede verdien gjennom en strukturert og profesjonell tilnærming.

Utvikler og implementerer strategier

Innen gjennomføringsledelse utvikler og implementerer vi strategier for optimal datautnyttelse, og tilbyr prosjektledelse, rådgivning og gjennomføring av endringsreiser som støtter denne strategien. Komplekse initiativer organiseres ofte som programmer som muliggjør nødvendig organisatorisk og teknologisk endringer.

Vi fokuserer spesielt på datastrategi og utnyttelse av dataenes verdi, og går langt utover utvikling av styringsinformasjon. I tillegg, tilbyr vi ekspertise innen kunstig intelligens (AI) adopsjon, der vi kombinerer dyp virksomhetsforståelse med avansert teknologi.

Gjennom en strategisk tilnærming, inngående datakompetanse og effektiv prosjektgjennomføring, hjelper vi din virksomhet med å maksimere potensialet i dataene og omsette dem til målbare resultater og verdiskaping.

Kompetanse som sikrer effektiv utnyttelse av data

Strategisk tenkning og forståelse

Lede utvikling av strategi, visjon og mål, og kunne oversette dette i konkrete prosjekter og initiativer.

Program- og prosjektledelse

Med et betydelig fokus på kvalitet og leveranser, kan vi utvikle og styre program- og prosjektplaner, identifisere og håndtere risiko, sette sammen tverrfaglige team, samt overvåke fremdrift og leveranser for å oppnå mål og gevinster. En agil og designrettetsamskapingsfilosofi ligger til grunn for vår tilnærming

Kommunikasjon og stakeholder management

Tydelig og effektiv kommunikasjon med alle interessenter på ulike nivåer, inkludert toppledelse, teammedlemmer, kunder og andre interessenter. Vi er svært opptatt avå skape gode relasjoner og knytte tette bånd med kunder for å sikre optimal flyt av informasjon.

Lederskap og motivasjon

Inspirere og motivere team til å jobbe mot felles mål, skape en positiv arbeidskultur, og håndtere endring og motstand på en konstruktiv og effektiv måte.

Endringsledelse

Ledeog håndtere komplekse prosjekter og endringer på en pragmatisk måte, og sikreat leveranser er i stand til å tilpasse seg nye forhold og krav i et komplisert organisatorisk og teknologisk landskap. Med velprøvd metodikksikrer vi at din organisasjon har størst mulighet for effektiv innføring og adopsjon av endringer.

Teknologisk forståelse

Bidra med grunnleggende forståelse av teknologiske verktøy og løsninger for å understøtte prosjektets gjennomføring og skape verdiogså der prosjekter ikke er teknologisk orienterte.

Innovasjon

Inmeta som konsulenthus med anerkjente fagmiljøer innen data og kunstig intelligens kan bidra bredt med kompetanse innen teknologi og forretningsrådgivning. Som kunde av oss vil du kunne ha tilgang til god og variert ekspertise og mange muligheter.

Innenfor gjennomføringsledelse kan vi bidra med følgende roller:

- Programleder

- Prosjektleder

- Endringsleder

- Prosessleder

- Løsningsarkitekt

- Rådgivning

Metodikker

Vi benytter anerkjente metodikker som MSP, PRINCE2, PROSCI og Scrum. Vi jobber tett med våre kunder for å kunne anbefale, tilpasse og tilby de beste metodikkene, prosessene og løsningene i leveranser. Vi sikrer at prosjekter og prosesser gjennomføres i henhold til dine krav, forventinger for å oppnå ønskede målog gevinster.

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan bistå med gjennomføringsledelse

Geir Andreassen
Geir Andreassen

Avdelingsleder
Management Consulting

Les mer om management consulting

Management Consulting

Vi tilbyr strategisk rådgivning som hjelper deg med å sette retning og realisere langsiktige mål med data og teknologi.

ansatte i Inmeta foran gjennomsiktig med vegg med post-its lapper

Kontakt oss for å vite mer om hvordan vi kan bistå deg på din datareise

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg så snart vi kan.

For å kunne kontakte deg trenger vi å lagre og behandle dine personopplysninger. Ved å sende inn dette skjemaet aksepterer du vår privacy policy. Les mer om hvordan vi håndterer din data.

Ved å krysse av her gir du oss tillatelse til å sende deg nyhetsbrev på e-post. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke på linken i bunnen av alle våre nyhetsbrev.