Virksomhetsstyring i Folkehelseinstituttet
-
Microsoft Office 365
& SharePoint

Frokostseminar hos Microsoft den 13. desember

Med økende digital hastighet blir det stadig viktigere å ha kontroll på resultatkrav. Virksomheter må raskt og effektivt kunne distribuere og gjennomføre tiltak på definerte mål.

Vi ser nærmere på hvordan Folkehelseinstituttet (FHI) har løst sine behov rundt mål-, resultat- og aktivitetsstyring. FHI har startet reisen fra en situasjon med en oppgaveportefølje som var vanskelig å følge opp, i tillegg til mål- og resultatstyring som ikke var tilpasset egen virksomhet. Videre var det lav grad av samhandling samt en alt for løs kobling mellom mål og tiltak. Nå har FHI implementert en Styringsportal som skal gi vesentlig mer oversikt, kontroll og brukervennlighet.

Seminaret er kostnadsfritt, men husk å være tidlig ute med påmelding da vi har et begrenset antall plasser. Vel møtt til en spennende morgen!


Fra rituell til effektiv styring med ny Styringsportal i FHI

Folkehelseinstituttet er en svært heterogen virksomhet med stor forskjell i oppgaver og arbeidsprosesser. Uten et styringssystem som er tilpasset dette har styringsprosessene ofte blitt noe ledere gjør fordi de må, mens de faktisk jobber og styrer på en annen måte. Bjørn Tore Heyerdahl forteller om hvordan man nå forsøker å bygge et fleksibelt system som skal bygge bro mellom styringsprosessene og ledelse i praksis.

 
v/ Bjørn Tore Heyerdahl, Avdelingsdirektør – Avdeling for virksomhetsstyring,
FHI
 


Innføring av Styringsportalen – teknisk løsning og funksjonalitet

Ingvild Egner og Geir Berge forteller om arbeidet med å få etablert den ønskede funksjonaliteten i et prosjektperspektiv, både i planleggingen og utviklingen av løsningen. De vil komme inn på teknologivalg og dataflyt, brukerfunksjonalitet, saksbehandler-funksjonalitet og mulige fremtidige utviklingsmuligheter.

 

 
v/ Ingvild Egner, Prosjektleder – Avdeling for virksomhetsstyring,
& Geir Berge, IT-arkitekt,
FHI


AGENDA

08.30 – 09.00: Registrering & frokost
09.00 – 09.05: Velkommen
09.05 – 09.30: Fra rituell til effektiv styring med ny Styringsportal i FHI
09.30 – 09.45: Pause m. kaffe
09.45 – 10.15: Innføring av Styringsportalen – teknisk løsning og funksjonalitet
10.15 – 10.30: Q&A

TID & STED

Kl. 08.30 – 10.30,
13. desember, 2017
Microsoft
Lysaker Torg 45, 1366 Lysaker

Gå til påmelding!

 

Vi hjelper deg med å komme i gang!

Vi leverer produktivitet og samhandling i Office 365, Azure og SharePoint. Vil du vite mer? Ta kontakt med leder for vår Microsoft Solutions avdeling – Christian Kalvik Johansen.

Christian.Johansen@inmeta.no
99 35 64 59