Vi prater om kunstig intelligens - Møt oss i 2017

Hvor langt har AI kommet?

Artificial Intelligence (AI) – kunstig intelligens ser sin renessanse, og interessen rundt området blomstrer. Større datakraft, bruk av stordata (Big Data) og skyen (Cloud) har bl.a. skapt muligheter for bruk av Machine Learning (ML) – som tar i bruk teknikker fra AI. Stadig flere bedrifter ønsker å utnytte potensialet med ML for å bygge ny forretning, eller få eksisterende produkter til å skille seg ut i en stadig tøffere konkurranse. Samtidig som vi ser økende kommersiell nytte for AI, drives det forskning og utvikling på området i et løpende tempo, også her i Norge. Er vi snart i ferd med å skape intelligente maskiner på nivå med mennesker?

Faktum er at menneskehjernen er så komplisert og mirakuløs, at selv med over 60 års forskning bak oss er maskiner fortsatt ikke i nærheten av menneskets evne til å prosessere data. For å sette ting i perspektiv: Vår hjerne veier bare 1500 gram, men inneholder flerer nerveceller (10 000 millioner) enn det finnes menesker på jorden, og antallet koblinger overgår mengden stjerner i en galakse.

I dag er det nærmeste vi kommer menneskelig intelligens, noe som kalles nevrale nettverk – spesielle algoritmer som etterligner måten hjernen vår fungerer på. Ved hjelp av moderne maskinvare og store mengder data, kan disse algoritmene finne svar på problemer som hittil har vært uløselige. Et slikt nevralt nettverk har f.eks. klart å gjenkjenne objekter i bilder med like stor nøyaktighet som mennesker. Selv om det gjøres store fremskritt på området, vil det allikevel ta lang tid før maskiner kan erstatte oss i oppgaver som krever dømmekraft, kreativitet og sosiale ferdigheter.

Bli inspirert! Møt oss her fremover

Våre konsulenter holder seg oppdatert på områder tilknyttet kunstig intelligens, og vi har kommet godt i gang med å ta i bruk Machine Learning hos en rekke kunder. Vi ønsker å dele våre erfaringer og kunnskap, og gjennom året kan du møte oss på events i Norge og utlandet. Møt Inmeta her – foreløpige datoer:


20. januar, NDC London: Neural networks by example, v/ Katya Mustafina og Natalia An


2. februar, NIC Conference Oslo: Accelerate your business with Machine Learning, v/ Pål Børseth-Hansen og Lars Nilsson


14. februar, Trondheim Big Data Meetup: Spiking neural networks in artificial creatures, v/ Asgeir Berland


16. februar, Software 2017 Konferansen i Oslo: Neural networks for Beginnersv/ Katya Mustafina og Natalia An


4. april, Studentersamfunnet i Bergen: Hva skjer når maskiner begynner å tenke selv? v/ Asgeir Berland


6. april: Teknologihuset i Oslo: Operationalizing Machine Learning model with SQL 2016 R Services: field report v/ Anton Eskov


30. mai: Felix konferansesenter i Oslo: Generer mer forretning med AI & maskinlæring


31. mai: Nova Kinosenter i Trondheim: Generer mer forretning med AI & maskinlæring


01. juni: Helse- og analysedagene i Trondheim: Avansert analyse i helsesektoren: Hvordan bruke maskinlæring for klinisk prediksjon v/ Pål Børseth-Hansen


28. september: Nordic Edge Expo 2017: Smarte byer, Stavanger


31.oktober: EHIN 2017 – e-helse i Norge. Konferanse, Oslo


21. november: Bjørvika Konferansesenter i Oslo: Artificial Intelligence – fra hype til business


Gjennom hele 2017: Oslo Maskinlæring Meetup Group


Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan din virksomhet kan skape verdi med Machine Learning og kunstig intelligens?

Kontakt: Pål Børseth-Hansen, Forretningsutvikler, Inmeta

pbh@inmeta.no
92 84 65 83