Alle Norges dagligvarer på ett sted Tradesolution

Mediastore

Mediastore er det siste skuddet på stammen i et over ti år langt samarbeid med Tradesolution, et selskap som er eid av kjedene og leverandørene i dagligvarebransjen, med en halvpart hver.

Her finner aktørene kvalitetssikrede produktbilder, miljøbilder, logoer og annet materiell, og bransjen er sikret en komplett database med fotografier av svært høy kvalitet, som skal gi brukeren “riktig bilde – av rett produkt – til rett tid”. Bildene i databasen vil være søkbare og tilgjengelige for grossistene, kjedene og reklamebyråene. Det finnes også et eget fotostudio som brukerne kan benytte.

Prosess

Et viktig premiss for oss da vi gikk i gang med løsningen, var å se på brukersituasjonen. Et reklamebyrå som skal hente ut materiale til en kampanje eller app, har et annet behov enn en leverandør som skal laste opp en bildeserie. Nettopp derfor ser Mediastore annerledes ut for et byrå enn for en grossist, og disse forenklede prosessene blir drivere av kvalitet i et høyeffektivt brukermiljø.

Metoder

  • Kreative workshops
  • User story mapping
  • Wireframes
  • Agile scrum i utvikling
  • UML

Kompetanse

  • Web services
  • Backend og frontend
  • REST
  • Visual studio

Machine Learning er utrolig spennende. Vi ser nå mot en hverdag hvor vi kan bruke ressurser på andre ting enn repetativt, intetsigende arbeid. For eksempel å snakke mer med kundene.

Gaute Norderhaug - Forretningsutvikler - Tradesolution

Machine Learning

Kunstig intelligens og lærende algoritmer vil utgjøre en essensiell del av den digitale hverdagen i nær fremtid, og allerede i dag har de ledende produksjonsmiljøene et sterkt fokus og god kompetanse på området.
Kravene til bildekvaliteten i Mediastore er skyhøye, og i dag brukes det unødvendig mye tid og ressurser på manuell gjennomgang av hvert eneste bilde, på jakt etter uskarpheter, for mye gjennskinn og andre feil eller uregelmessigheter. Gjennom å mate algoritmene med data fra et såkalt spektogram, vil Mediastore selv kunne avvise bilder som ikke holder mål.

Fokuset vårt har vært på å gjøre det kompliserte enkelt.

Pål Børseth-Hansen - Forretningsutvikler - Inmeta

Resultat

I dag finnes det rundt 50 000 bilder av oppunder 7000 varer i Mediastore. Alle disse er godkjent i henhold til den internasjonale GS1- standarden. Dette antallet skal tredobles på kort sikt, og databasen skal da til enhver tid inneholde 90% av alle eksisterende varer i norske kjeder og butikker.

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med Pål -Børseth-Hansen, forretningsutvikler hos Inmeta.

pbh@inmeta.no
92 84 65 83