Data på kreditt SpareBank 1 Kredittkort

Datavarehus og BI-løsning bygget parallelt med fagsystemer

SpareBank 1 Gruppen har opprettet et eget kredittkortselskap, SpareBank 1 Kredittkort AS, for å bidra til at bankene i SpareBank 1 Alliansen enklere kan nå sine ambisjoner. Våre viktigste oppgaver i denne prosessen var å lede prosjektet for etablering av en datavarehusløsning, basert på alliansens felles datavarehus-plattform, samt å utvikle en analyse- og rapporteringsløsning basert på Microsoft Business Intelligence Suite.

Det at Inmeta hadde så god kontroll på det tekniske, var helt essensielt for at løsningen ble tatt fram så fort som den ble – de utgjorde en kjemperessurs for oss.

Øystein Bjarkøy - BI-konsulent, SpareBank 1 Kredittkort

Prosess

SpareBank 1 Kredittkort AS var ikke etablert da prosjektet ble satt i gang, og derfor fantes det heller ingen kunder eller data å bygge løsningen på. Årsaken til at det ble etablert datavarehus- og BI-løsning samtidig med kjerne- og fagsystemene, var at det fra dag én var viktig med god kontroll på risikostyring, salg, kampanje og CRM. Gjennomføringen forutsatte svært god domenekunnskap.

Metoder

 • Utvikling i SQL Server 2012, SSIS, SSAS (Tabular) og SSRS
 • Systemdokumentasjon
 • Omfangsestimering
 • Brukerdokumentasjon
 • Designdokumenter
 • Testplan

Kompetanse

 • Prosjektledelse
 • Analyse
 • Arkitektur
 • Implementering
 • Datamodellering
 • SharePoint-konfigurasjon

Med lang erfaring i bruk av Microsofts teknologi for analyseløsninger - basert på beste praksis i datavarehusarkitektur, fikk vi levert en solid løsning til SpareBank 1 Kredittkort.

Benedikt Svavarsson - Seniorkonsulent, Inmeta Trondheim

Resultat

I dag er SpareBank 1 Kredittkort AS godt etablert, og på god vei mot å kapre posisjonen som landets nest største kredittkortselskap. Løsningene Inmeta var involvert i ble raskt implementert og fungerer slik de skal, til tross for at de gikk i produksjon før det verken fantes kunder eller data.

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med Bjørn Rosvoll, Salgssjef hos Inmeta.
Bjorn.Rosvoll@inmeta.no
995 54 419