Hånd i hånd med lederen Santander Consumer Bank

Min Side og elektronisk ID

Santander er verdens fjerde største finansinstitusjon. De er størst i Norge på bilfinansiering, og spesialister på forbrukslån, kredittkort og sparing. De har som uttalt mål å være en fremoverlent og ledende digital aktør, og som deres utviklingspartner i Norden-regionen er det i stor grad vårt ansvar at dette målet nås. To viktige elementer i denne fasen er digital signering – elektronisk ID, og et velfungerende digitalt servicepunkt – Min Side.

Inmeta er en profesjonell leverandør, som ikke er redd for å foreslå andre måter å gjøre ting på. Det har jeg satt stor pris på.

Geir V Berglind - Corporate It Governance, Santander Consumer Bank

Prosess

Da Min Side- prosjektet ble igangsatt, måtte kundene ringe til banken for å få svar på enkle spørsmål om balanse, frister, utsettelser og liknende. Derfor dro vi til kundesenteret og tilbrakte en hel dag hos dem for å kartlegge brukerbehovene. Det første målet som deretter ble satt var tilgjengelighet på nett, så kom økt selvbetjening, og siden oppsalg.

Metoder

  • Feltstudier
  • User story mapping
  • Wireframes
  • HTML/CSS-prototyping
  • Geriljatesting

Kompetanse

  • Behovsanalyse
  • Informasjonsarkitektur
  • Interaksjonsdesign
  • Grafisk design

En aktiv kunderelasjon

I nettbankløsningen vi utvikler, vil kunden enkelt kunne vedlikeholde og korrigere sine disposisjoner, gjennom å utsette eller øke betalinger, kjøpe sparing, forsikring og nye lån, eller å administrere sine kredittkort.

Vi får stadig større ansvar som strategisk partner, fordi vi er gode til å drive agile prosjekter.

Pål Børseth-Hansen - Forretningsutvikler - Inmeta

Resultat

Med ID-løsningen har vi lykkes med å effektivisere elektronisk signering av låneavtaler, og tilkobling til Brønnøysundregistrene for pant av bil og tinglysninger. Dette betyr at Santander er i stand til å ekspedere sine kunder på optimalt vis, i en fase der ting gjerne haster litt – og man får unnagjort papirarbeidet både hurtig og papirløst. Om man skulle ønske å ha papirene fysisk, ligger de såklart tilgjengelige på Min Side.

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med Pål Børseth-Hansen, forretningsutvikler hos Inmeta.

pbh@inmeta.no
92 84 65 83