En enda tryggere kyst Redningsselskapet

Digitale verktøy til havets helter

Redningsselskapet er en humanitær, frivillig medlemsforening som arbeider for en trygg og god kyst. De har 1200 redningsmenn og 50 skøyter. Som mange andre organisasjoner har de iverksatt en digital omstillingsprosess, og har som strategisk mål å øke beredskap og operativitet, forbedre inntektsmodellene og redusere kostnader. Inmeta er utviklingspartner på dette løpet.

Vi trengte en partner vi kunne bli kjent med, som kunne hjelpe oss med utforminger av nye løsninger, integrasjon og utvikling – men også en som kunne utfordre oss på å tenke nytt.

Martin Fuhr Bolstad - Avdelingsleder IT og innkjøp, Redningsselskapet

Prosess

For hvert system som skal lages, holder vi workshops med brukergrupper hos Redningsselskapet for å kartlegge behovene. I en så spredt organisasjon, både geografisk og teknisk – hvor folk har veldig ulike roller, ansvar og oppgaver, er det viktig å tilvenne brukerne gradvis til deres nye digitale hverdag slik at omveltningen oppleves som sømløs og berikende.

Metoder

 • Kreative workshops
 • User story mapping
 • Wireframes
 • Agile scrum i utvikling
 • UML

Kompetanse

 • .NET
 • Java script
 • Web services
 • Backend og frontend
 • REST
 • Visual studio

En ting er å kartlegge brukernes behov i dag, men det er enda viktigere å forstå morgendagens.

Pål Børseth-Hansen - Forretningsutvikler - Inmeta

Crew Only – Vi redder liv

Det frivillige mannskapet i Redningsselskapet bruker i dag samhandlingsløsningen Crew Only. Den tidligere løsningen de hadde var utdatert og ikke responsiv, så det ble besluttet å gå for en ren “mobile first”-løsning med luftig design og rene linjer som katalysatorer for enkel navigasjon.

Hva oppnås?

For Redningsselskapet som organisasjon vil resultatet av den pågående digitaliseringen innebære økt beredskap og operativitet, forbedrede kommunikasjonsmetoder og inntjeningsmodeller, og for oss som ferdes på havet vil det bety en enda tryggere kyst.

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med Pål Børseth-Hansen, forretningsutvikler hos Inmeta.

pbh@inmeta.no
92 84 65 83