Norges ledende konsulenter på
Machine Learning

I forkant på ny teknologi – Machine Learning

Machine Learning (ML) er et tverrfaglig vitenskapelig område, som tar i bruk teknikker fra felt som informatikk, matematikk, statistikk og kunstig intelligens (AI). I hovedsak dreier det seg om å designe og utvikle algoritmer som er i stand til å lære av det de har gjort før. Basert på data, kan vi trene opp ML-algoritmer til å gjenkjenne komplekse mønstre og ta intelligente beslutninger. Mulighetsrommet er stort, og vi ser at anvendt maskinlæring kan bidra til både automatisering og effektivisering av manuelle prosesser. Virksomheter som tar dette i bruk kan dermed oppnå store gevinster, ved å spare tid og kostnader.

Inmeta har vært tidlig ute med å ta i bruk ML som eget fagmiljø og konsulenttjeneste. Siden vi startet å jobbe med anvendt maskinlæring i 2015, har vi gjennomført over 25 kommersielle løsninger og har rundt 30 konsulenter på området. I tillegg deltar vi aktivt i fagmiljøet som primus motor for Oslo Maskinlæring Meetup, Trondheim Maskinlæring Meetup, og som sterk leveransepartner innen ML Analytics med Microsoft og andre leverandører. Som en del av Crayon Group er vi også partner i <<Microsoft AI in Health>>.

I dag jobber vi med en rekke spennende prosjekter for våre kunder, og er stolte over å ha bygd opp Norges ledende miljø innenfor Machine Learning.

Våre kunder er fremoverlente og ser verdien av å ta i bruk AI før konkurrentene gjør det!

Pål Børseth-Hansen - Forretningsutvikler - Inmeta

Vi har gjennomført flere maskinlæringsprosjekter for DNV-GL. Hovedmål er å effektivisere og øke kvaliteten på arbeidsprosesser.

Utvikling av maskinlæringssystem som sørger for kvalitetssikring og automatisk forbedring av bilder. Tradesolution har redusert kostnadene ved kvalitetskontroll og forbedring, og ikke minst fått ned tiden som går med til kvalitetssjekk av et nytt produkt.

I Norge er det om lag 225 000 bedrifter som kan være gjenstand for et tilsyn. Vi har bidratt til utviklingen av et maskinlæringsprosjekt som finner bedriftene med høyest risiko for lovbrudd, slik at Arbeidstilsynet kan effektivisere sin ressursbruk.

I tillegg til ulike konferanser i Norge og utlandet, kan du møte oss gjennom hele året på; Oslo Maskinlæring Meetup Group og Trondheim Maskinlæring Meetup Group.

Du kan også bli medlem av Machine Learning Norway på Linkedin, hvor vi legger opp til diskusjon, job posts, deling av spennende artikler, events m.m. Gruppen er kun tilgjengelig for interesserte som holder til i Norge.

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan din virksomhet kan skape verdi med Machine Learning og kunstig intelligens?

Kontakt: Pål Børseth-Hansen, Forretningsutvikler, Inmeta

pbh@inmeta.no
92 84 65 83