Digital modenhet

Bare 16% av norske bedrifter tar digitaliseringen på alvor

Digital modenhet i norske bedrifter

Så få som en av seks norske bedrifter har fullt ut forstått ringvirkningene av digitaliseringen, og tilpasset seg og sin tilnærming til kunden i det skiftende markedet. De samme virksomhetene opplever og forventer sterk vekst i både omsetning og markedsandeler de neste årene.

På vegne av Inmeta, har InFact i starten av 2016 gjennomført en markedsundersøkelse blant større bedrifter i Norge, hvor digital modenhet er målt i følgende sektorer:

  • Vare- og detaljhandel
  • Bank og finans
  • IT, telekom og teknologi
  • Servicenæring
  • Bygg, anlegg og industri
  • Transport og logistikk
  • Helse og omsorg

Hva kjennetegner de ledende bedriftene?

De digitalt ledende bedriftene (16 %) fokuserer sterkt på kunden, og har organisert seg med tverrfaglige team som systematiserer kundens erfaringer og opplevelser, og benytter disse til å lære og utvikle seg. De vektlegger innsikt og å forstå sine digitale kunder med bevisst og målrettet bruk av data. I tillegg etablerer de en effektiv sammensetning av eksterne samarbeidspartnere, leverandører og partnere, og de kvantifiserer og måler også merkevarens rolle i en stadig mer datadrevet markedsføring.

Flertallet av bedrifter hindres av interne forhold

Brorparten av deltakerne (56%) har middels digital modenhet. Disse peker på at det er interne forhold som hindrer dem i å heve seg, mens mangelfull finansieringsevne havner langt ned på listen over årsaker. Hva er så hovedårsaken? Prioriteringer. I motsetning til de beste i klassen setter de ikke av tid i organisasjonen til læring, utvikling og å sikre nye evner.

1 av 3 bedrifter lytter ikke til kunder eller ansatte

De som henger etter med digitaliseringen (28%) kjennetegnes av større fokus på eget produkt enn på kundene, for liten involvering av ansatte I digitaliseringsarbeidet og for dårlig vektlegging av kundeopplevelsen i utviklingen av digitale kanaler. De mangler også metoder som fanger opp og behandler kundeerfaringer på systematisk vis. Ikke overraskende har denne gruppen også mindre tro på markedsutviklingen og forventer ikke vekst.

Mange norske virksomheter stikker hodet i sanden når de ikke tar digitaliseringen på alvor. Dette forundrer oss. På sikt vil en slik holdning kunne få uønskede konsekvenser for A/S Norge

Espen Bergh - Forretningsutvikler, Inmeta

I verden rundt oss ser vi hele tiden at de store stadig blir større og finner nye digitale løsninger som forenkler folks hverdag. Facebook tar grep om det norske mediemarkedet, Uber truer  taxinæringen, og i nedgangstider fortsetter Amazon med sterk vekst. Telekom endrer sin kunderetilnærming siden det i dag er liten eller ingen inntjening på tellerskritt,  og samtidig enorme utgifter knyttet til utbygginger.

Alle disse aktørene har satt kunden i sentrum og har flere forretningsmodeller for å drive sin vekst. Dette er en del av det bildet norske bedrifter nå må stå ansikt til ansikt med. Det gjelder å ikke stå igjen på perrongen når det digitale toget går.