Dypdykk er en del av hverdagen i Inmeta 

Hver dag går vi i dybden på teknologi, innovative løsninger og spennende kundeoppdrag. På tvers av disipliner og avdelinger slår vi hodene sammen og skaper verdi for kunder og kollegaer.

Inmeta består av godt over 250 dyktige konsulenter. Vi elsker initiativ, og er lutter øre når kollegaer har idéer eller forslag som kan ha positive følger for kundene, arbeidsmiljøet eller selskapet i sin helhet. Sammen utvikler vi en kultur hvor flat struktur, åpenhet og samarbeid er grunnpilarer.

Komplekse kundeoppdrag som utgjør en forskjell

Vi jobber tett sammen med en rekke kunder i både offentlig og privat sektor. I ethvert kundeforhold står verdiskapning og varig endring i høysetet. Å ta i bruk innovativ teknologi er et viktig virkemiddel, som i tillegg gjør arbeidet ekstra spennende. Ofte får vi dykke ned i oppgaver og prosjekter som har stor betydning og utgjør en forskjell, både for kunden og for samfunnet. For eksempel bidro Inmeta sterkt til at Folkehelseinstituttet fikk formidlet sanntidsinformasjon da pandemien for alvor nådde Norge i mars 2020.

Fagutvikling og kunnskapsdeling

Kunnskapen og kompetansen til menneskene som jobber i Inmeta, er selskapets aller viktigste verdi. Å ta de ansatte på alvor, er derfor en selvfølge for oss. Når en medarbeider har ønske om å utvikle seg faglig, legger vi sammen en plan for veien videre.

Inmetas Evangelistprogram som sørger for at konsulentene får ta sertifiseringer og fordype seg innen spesifikke fagområder, og flere holder foredrag og jevnlige kurs eller workshops. Alle gis mulighet til å delta på kurs, konferanser og events, og konsulenter som har lyst, deltar også i åpen kompetansedeling.

I en hverdag preget av komplekse oppgaver og konsentrert arbeid, trenger vi også å lufte hodene og ha det morsomt sammen. Avdelingene i Inmeta har egne faglige og sosiale program. I tillegg investerer selskapet godt i felles aktiviteter som trening, reiser, afterwork og sportsarrangementer.

Vi jobber og bygger sammen

Vi tror på at en god arbeidsplass med fornøyde kunder skapes og utvikles i samspill mellom kollegaer, på tvers av fag og avdeligner. Med ansvar og tillit skapes vår kultur og vårt omdømme av de ansatte, i møte med hverandre, og i møte med kundene.

Vi ønsker å opptre som rådgiver og partner for våre kunder, og levere ende-til-ende prosjekter med høy forretningsverdi. For å lykkes med dette setter vi sammen kundeteam hvor forretningsrådgivere, designere, teknologer og utviklere jobber tverrfaglig. Når vi kommer inn i prosjekter tidlig, gir dette oss muligheten til å identifisere kundenes behov på et enda dypere plan, med en helhetlig løsning som resultat. Det gir langvarige endringer og større verdi for kundene våre, og er derfor en utvikling vi tror på.

Gå i dybden med oss i Inmeta